Een geïntegreerde planning om te anticiperen op problemen en de dienstverlening te garanderen

Omdat de service levels onder target bleven en de druk op de activiteiten en de kosten te hoog werd, wilde ARaymond vaste processen implementeren voor een geïntegreerde supply chain planning.
Luc Baetens

Strategische uitdaging

ARaymond werd in 1865 opgericht als een familiebedrijf dat bevestigings- en assemblageoplossingen fabriceert voor autoconstructeurs en de belangrijkste toeleveranciers. Als één van de marktleiders in de automobielsector richtte het netwerk van ARaymond zich met zijn expertise en vakkennis geleidelijk aan ook op andere markten (waaronder industrie, energie en landbouw). In 2012 realiseerde ARaymond, dat in 24 landen over 34 vestigingen beschikt, 94% van zijn verkoop in het buitenland en boekte het bedrijf een omzet van 840 miljoen euro.

ARaymond streeft ernaar zijn klanten de uitstekende dienstverlening te bieden die in deze bijzondere competitieve sector verwacht wordt. Toch stelden we vast dat de onderneming dit serviceniveau niet bij alle activiteiten haalde en dat de spoedmaatregelen om vertragingen bij leveringen in te perken bijzonder duur zijn. Bij bepaalde activiteiten stelden we vast dat het zelf niet mogelijk was om de servicelevels te halen. Voor alle activiteiten samen liepen de kosten ook uitzonderlijk hoog op, wat te maken heeft met het oplossen van dringende zaken (expresvervoer, uitzendarbeid, geen absorptie van de vaste kosten).

Aanpak

1. Analyse van de sterke & zwakke punten

 • Uitvoering van Value Stream Mapping (VSM) voor alle activiteiten
 • Cijfermatige analyses (servicepercentage, voorraden, betrouwbaarheid van prognoses …)
 • Gesprekken met de verschillende afdelingshoofden (supply chain, commerciële afdeling, bevoorrading, productie)
 • Uitwerking van een business case

2. Optimalisering van de voorraden: bepaling van de buffer- en beoogde voorraden

 • Artikelsegmentering naargelang van het levensduurprofiel van de producten
 • Bepaling van een strategie per artikelcategorie, met invoering van specifieke parameters voor elke categorie
 • Berekening van de buffervoorraad en bepaling van de beoogde voorraad

3. Implementering van het proces voor de prognoses

 • Bepaling van het proces om de vraag op middellange en lange termijn te beheren
 • Bepaling van de benodigde tools voor de implementering van een Advanced Planning and Scheduling (APS)
 • Invoering van de APS en parametrering van de regels voor de berekening van de te voorziene voorraden
 • De gebruikers opleiden in de belangrijkste processen en in de tool om de prognoses te genereren

4. Implementering van een planning op middellange termijn met behulp van Master Production Schedule (MPS)

 • Bepaling van de behoefte aan een MPS systeem voor de planning op middellange termijn
 • Aanmaak van een MPS systeem aangepast aan de eisen van de klant en op maat van elke activiteit
 • De gebruikers opleiden in de principes en werking van het MPS systeem
 • Opvolging en ondersteuning (verbetering, probleemoplossing) van MPS

5. Implementatie van Sales and Operations Planning (S&OP) 

 • Bepaling van het S&OP doelproces voor alle activiteiten
 • Uitwerking van de sleutelindicatoren en de inhoud van de ondersteuning (prognoses & planning op lange termijn)
 • De actoren in de eerste maandelijkse vergaderingen begeleiden bij het opnemen van hun nieuwe rollen

Resultaat

Geslaagde invoering van het globale S&OP proces

 • Een visie op middellange en lange termijn werd in de strategie verankerd.
 • De maandelijkse S&OP vergaderingen maken het mogelijk om op directieniveau beslissingen te nemen over o.a. sluitingsperiode, investeringen, uitbesteding en het personeelsbestand.
 • Een beter beheer van de vraag met meer betrouwbare prognoses werd mogelijk gemaakt.
 • Er wordt beter geanticipeerd op planningvraagstukken dankzij het MPS systeem

Meetbare resultaten

 • Servicepercentage: 97% (en in de buurt van 95% voor alle activiteiten)
 • Betrouwbaarheid van de prognoses op 2 maanden: 85%
 • Kostenbesparing op het beheer van dringende zaken: 80%.

Bedankt voor het lezen

Delen case

Ontdek meer cases

Case
Gates

Distributie op eigen kracht

Gates besliste om de divisies Industrial Power Transmission en Fluid Power Transmission te consolideren en tegelijkertijd zijn distributiemodel onder de loep te nemen.
Lees meer
Case
Icopal Siplast

Optimalisatie van distributie en transport

Icopal Siplast is een fabrikant van afdichtingsproducten met twee fabrieken en een eigen distributielogistiek. Het bedrijf bedient vier markten, met zeer uiteenlopende service verwachtingen (Corporate,…
Lees meer