De rol van maatwerk binnen de circulaire economie

Lidwina ging op zoek naar nieuwe, innovatieve activiteiten met het oog op duurzaamheid. Een transitie van een lineaire naar een circulaire economie kwam meteen op het voorplan.
Danielle Dewickere

Hoogtes en laagtes

Lidwina is een organisatie uit de Kempen dat mensen tewerkstelt met een lichte arbeidsbeperking. Als maatwerkbedrijf is flexibiliteit hun grootste troef, maar tegelijk ook hun grootste uitdaging. Vooral de werkverdeling is hierdoor een dagelijkse puzzel.

Hoe komt dat? Lidwina is actief in verschillende markten – zoals Wood, Needlework, Food en Green – en dus ook sterk afhankelijk van de evoluties en conjuncturen binnen deze markten. Omwille van de seizoensgebondenheid eigen aan vooral de businessunits Food en Green kent de tewerkstellingsgraad op de koop toe in de winter een dip.

Daarnaast stelt Lidwina gemiddeld een honderdtal werknemers te werk op locatie bij meerdere klanten uit diverse sectoren, afhankelijk van hun wekelijkse behoefte.

Waarom dan niet op zoek gaan naar activiteiten om die dip op te vangen, dachten ze bij Lidwina. Ze gingen vooral op zoek naar nieuwe, innovatieve activiteiten met het oog op duurzaamheid. Een transitie van een lineaire naar een circulaire economie kwam meteen op het voorplan.

Op maat van de circulaire economie

En dat is logisch. Een circulair model creëert nieuwe tewerkstellingsnoden- en kansen. Een maatwerkbedrijf als Lidwina kan die noden eenvoudig invullen door bijvoorbeeld specifieke materialenkringlopen te sluiten.

Lidwina riep daarom de hulp in van Möbius en VITO om marktopportuniteiten en contacten te identificeren binnen het werkveld van de circulaire economie. We gaven de voorkeur aan activiteiten met een seizoenprofiel die we konden matchen aan het profiel van Lidwina.

Op het einde van het traject moest Lidwina in staat zijn om één of meer concrete business cases verder uit te werken en op te starten.

Hoe gingen we te werk?

We begonnen de opdracht met een verkenningstraject als voorbereiding voor de technische uitwerking en implementatie van nieuwe businessmodellen.

Het driedelig traject was opgezet als co-creatief proces met zowel betrokken medewerkers van Lidwina als stakeholders uit de circulaire economie.

In een eerste stap werd iedereen ondergedompeld in een inspiratiesessie en brainstorm oefening over de circulaire economie. De sessies gaven ons vooral de kans samen om op een grondige en gestructureerde manier de mogelijkheden te verkennen voor de sociale economie en Lidwina in het bijzonder.

In deel twee van het traject gingen we verder op onderzoek. We bekeken de mogelijkheden van een kruising tussen sociale en circulaire modellen en interviewden verschillende andere sociale ondernemers en concullega’s.

Stap drie was vooral gericht op het vormen van concrete coalities met andere organisaties en het vormgeven van businesscases. We organiseerden specifieke werksessies en bereidden een klantenevent voor om extra ideeën en dialoog te promoten rond nieuwe samenwerkingsmogelijkheden.

De cirkel is rond

Met frisse ideeën en sterke contacten kan Lidwina na afloop van het project meerdere circulaire business cases opstarten. Zo vonden we al snel enkele interessante en veelbelovende opportuniteiten voor Lidwina als partner in de verticale landbouw, als matchmaker in de sector of als facilitator van een nieuw product- of dienstmodel voor kledij.

Met hun complementaire kennis en expertise introduceerden Möbius en VITO ons op grondige wijze in de circulaire economie. Dankzij hun open instelling en coachende houding konden we samen met onze stakeholders bestaande ideeën verder uitwerken en nieuwe opportuniteiten aanboren.

Patrick Nelissen, Algemeen Directeur
Lidwina

Bedankt voor het lezen

Delen case

Discover more cases

Case
Barco

Barco zet koers naar duurzaamheid

In lijn met haar ambitie om duurzaamheid volledig te integreren in haar DNA, lanceerde Barco het programma 'Say. Do. Care.' om leadership te creëren op…
Lees meer