Een gezond initiatief van geneesmiddeleninspectie

De opdracht van het DG Inspectie van het FAGG is drastisch uitgebreid en het personeelsbestand groeit navenant.

Strategische uitdaging

De opdracht van het DG Inspectie van het FAGG is drastisch uitgebreid en het personeelsbestand groeit navenant. Om dit in goede banen te leiden wil het DG Inspectie:

  • de werking actualiseren.
  • de organisatiestructuur aanpassen.
  • een cultuur creëren die de nieuwe strategische en operationele accenten ondersteunt.

Aanpak

De uitbreiding van het werkdomein en van het personeelsbestand werd in goede banen geleid via twee complementaire sporen:

Structuur

In nauwe samenwerking met alle betrokkenen werd een nieuwe organisatiestructuur en een nieuw werkingsmodel uitgebouwd. Veel aandacht ging naar de diversifiëring van de functieprofielen en het individueel ontwikkeltraject voor de medewerkers.

Cultuur

Een enquête (op basis van het Quinn-model) bracht de bestaande organisatiecultuur in beeld. De gewenste organisatiecultuur die de nieuwe activiteiten en functieprofielen ondersteunt werd in workshops ontwikkeld. Het resultaat is een blauwdruk van de organisatie met een scherp beeld van de personeelsbehoefte en een korte-termijn-implementatieplan. Veel aandacht ging naar de interne en externe communicatie en het on-boarding programma voor nieuw aan te werven medewerkers.

Resultaat

Met de hulp van Möbius kon het DG Inspectie van het FAGG haar conflictmodel afschudden en uitgroeien tot een organisatie waarin elk niveau constructief en in dialoog naar oplossingen zoekt:

  • een nieuwe organisatiestructuur waarin de rol en het groeipad van elke medewerker duidelijk is.
  • een implementatieplan dat op korte termijn acties aanstuurt, met voldoende aandacht voor communicatie.
  • een organisatiecultuur die bewuste keuzes stimuleert zodat men de bestaande ‘gemiddelde’ organisatiecultuur achter zich kan laten.

Möbius is het type consultant dat de vrees voor consultants leert wegnemen. Möbius slaagt in de delicate balans om diep genoeg mee te gaan in de organisatie to ‘feel as one’ maar houdt genoeg afstand om gefocust en neutraal te blijven. Möbius geeft het gevoel alsof je het zelf gedaan hebt.

Josiane Van der Elst, Directeur Generaal
DG Inspectie (FAGG)

Bedankt voor het lezen

Delen case

Ontdek meer cases

Case
Politiezone Gent

Partner voor verandering

Vandaag zijn de diensten van Politiezone Gent gehuisvest in verschillende gebouwen die verspreid liggen over de stad. Voor de burger is het daarbij niet altijd…
Lees meer