Gezondheidszorg
Healthcare Excellence

Forfaitarisering laagvariabele zorg maakt kostencalculatie aantrekkelijk.

Teneinde een antwoord te bieden aan de nood aan inzicht in kosten en opbrengsten per pathologie, besloot Möbius om ziekenhuizen te ondersteunen met het bouwen van een kostenmonitor.
Mathieu Dierick

Naar aanleiding van de ‘Dag van de Patiëntenrechten’ nam CM de websites van ziekenhuizen onder de loep. Daaruit blijkt dat de patiënt een goed zicht krijgt over welke diensten worden aangerekend, maar nog te weinig informatie krijgt over de effectieve kost van een ziekenhuisbezoek. (lees hier het persbericht van de CM)

Behandeling ‘zonder prijskaart’

Laten we even een stap terugnemen.

Weten ziekenhuizen wat ze betalen voor een behandeling van de patiënt?  Het antwoord is ‘Tot op zekere hoogte’. Zo stimuleert de overheid ziekenhuizen niet om de kosten bij te houden tot op het niveau van de patiënt.  Hierdoor vormt het kostenbeheer een kost op zich, in een wereld waar je toch een vergoeding per prestatie krijgt.

Laagvariabele zorg: veranderende spelregels

Maar spelregels veranderen.

Zo is er een verschuiving in de financiering van een ‘vergoeding per prestatie’ naar ‘gebundelde financiering’ voor de laagvariabele zorg. Hierdoor zal in de toekomst een identiek bedrag aangerekend worden voor alle opnames van patiënten die eenzelfde standaardprocedure van zorg vereisen (de zogenaamde “laagvariabele cluster”). De belangrijkste drijfveer van deze maatregel is om kosten te beperken. (lees hier meer over het wetsontwerp)

Door de wijzigende financieringsregels voor laagvariabele zorg en de druk op de marges hebben ziekenhuizen nood aan inzicht in de opbrengsten en kosten per pathologie. Dit kan door middel van kostencalculatie. Voor velen een droge materie.  De forfaitarisering van laagvariabele zorg brengt daar verandering in.

Nood aan inzicht in kosten en opbrengsten per pathologie

In kaart brengen wat de opbrengsten en kosten zijn van patiënten in de laagvariabele cluster is noodzakelijk. Enerzijds zal het voor gebundelde prestaties waardevol zijn om na te gaan of het toegekende bedrag volstaat om de kosten te dekken. Anderzijds is het voor verlieslatende behandelingen een prikkel om te optimaliseren. Daarom besloot Möbius om ziekenhuizen te ondersteunen met het bouwen van een kostenmonitor.

Kostenmonitor voor pilootpathologie

Om de haalbaarheid van de kostenmonitor te vergroten starten we kleinschalig. Samen met maximum vier partnerziekenhuizen werkt Möbius een methodiek uit waardoor ziekenhuizen zicht krijgen op de kosten en opbrengsten per pathologie en per patiënt. Hiervoor starten we met slechts één pilootpathologie. In overleg met de partnerziekenhuizen is ervoor gekozen om de kosten en opbrengsten te bepalen voor een totale knieprothese (TKP). Bij het uitwerken van deze specifieke pilootpathologie bewaken we dat de kostenmonitor voldoende generaliseerbaar is. Er wordt met andere woorden in elke fase van het project rekening gehouden met de functionaliteit van de kostenmonitor voor meerdere pathologieën.

Volgende stappen

Tegen het einde van de zomer weten we de exacte kost van een TKP per patiënt.  Naast de kost zullen de partnerziekenhuizen zich ook kunnen vergelijken aan de hand van een benchmark. Zo kunnen ziekenhuizen dieper ingaan op de oorzaken van verschillen in opbrengsten en kosten. Bovendien maken we een uitspraak over de haalbaarheid van het opbouwen van een kostenmonitor. Als de haalbaarheid gunstig is, werken we verder aan de ontwikkeling en implementatie van de kostenmonitor voor andere pathologieën en in andere ziekenhuizen.

Bedankt voor het lezen

Contacteer onze expert

Sarah Misplon

Delen blog