Investeer in uw eigen sociaal kapitaal!

"Time is what we want most, but use worst" - William Penn

Het was er weer…
‘Het komt er bovenop’, ‘ik heb hier geen tijd voor’,….
Het zijn Idea killers en fnuikend voor innovatie en creativiteit.

Maar realiteit.

Helaas hoor ik dat zinnetje steeds vaker, en in meer projecten.
De opleiding ‘Persoonlijke werkorganisatie’ –die u helpt om terug grip te krijgen over de dagelijkse taken, te beginnen met de mailbox-, loopt als een trein.
Het lijkt alsof iedereen er last van heeft.

Time is what we want most, but use worst.
William Penn

Ik merk meer en meer dat mensen verdrinken in hun werk.
Dat projectwerk en verbeterinitiatieven ‘bovenop het regulier werk’ komt.
Dat de perceptie van de werkdruk hoog is.
Dat er geen tijd is voor verbetering en kennisdeling.
Dat het absenteïsme-cijfer meer dan vroeger wordt verklaard door werkdruk, stress en burn-out.

Het is een uitdaging voor elke gepassioneerde werknemer om een evenwicht te zoeken tussen verschillende facetten van het leven.
Tussen het werk en thuis,
tussen gezin en vrije tijd,
tussen geld en tijd,
tussen regulier werk en innovatieve ideeën.

Dit een dagelijkse struggle en ratrace, ook voor mezelf.

Een organisatie draait om mensen: klanten en medewerkers.

Er is geen bedrijf dat zichzelf op de borst klopt en zegt: ‘wij doen het goed, want we hebben de voorbije tijd niets veranderd’.

De enige constante is dat alles voortdurend verandert.

Onze medewerkers zullen met andere woorden alleen nog meer uitgedaagd worden om anders (samen) te leven, anders te denken en anders te werken.

Het is een uitdaging voor een organisatie om het verschil te blijven maken, en het is onze overtuiging dat enkel die organisaties zullen excelleren die durven investeren in hun eigen Sociaal Kapitaal.

Ik ben daarom enorm enthousiast over een traject dat we mogen begeleiden bij een prachtige organisatie in Vlaanderen.
Een traject rond cultuur, tevredenheid, welzijn,… bij de medewerkers.

Terwijl we aan het begin van het traject tegen een sceptisch publiek keken: “Waarom een meting?” “Ik hoop dat het anoniem is?” “Ze gaan dat toch niet elk jaar doen?”,.. Zijn diezelfde medewerkers nu onze grootste ambassadeurs.

Een meting of een bevraging geeft informatie om mee aan de slag te gaan. Er is geen goed of slecht. Enkel een indicatie of een evolutie.

Een auto waarbij een lampje brandt op het dashboard, zet u toch ook niet zomaar opzij?

Samen met de medewerkers zoeken we naar die indicatoren die ons proactief vertellen dat het goed gaat, of dat het niet goed gaat, en waarom.
We werken aan het sociaal kapitaal van de organisatie. We werken aan het eigen initiatief en het welbevinden van de medewerkers.

Nog een lange weg te gaan,
Maar de baan ligt er, we moeten ze alleen nog bewandelen.

Ons persoonlijk streven bestaat er in om

  1. een besef te creëren dat iedereen van de organisatie, laag en hoog in de hiërarchie, in het vraagstuk van sociaal kapitaal een taak heeft
  2. wanneer het klimaat nog niet goed is, we dit moeten gaan veranderen.
  3. de processen die door de organisatie lopen zodanig uitgewerkt zijn dat ze deze tendensen van kennisdeling en interactie ondersteunen.
  4. de organisatiestructuur te voorzien op flexibelere manieren van samenwerken.

Ik vind het prachtig.

En hoe gaat het bij u, in uw organisatie?
Hoe doen uw medewerkers het?
Hoe hoog is uw Sociaal Kapitaal?

Bedankt voor het lezen

Delen blog

More interesting articles