Expertise

Procesgericht en klantgericht werken

Excelleren in dienstverlening en bedrijfsvoering gaat over een niet aflatend streven van de overheidsorganisatie naar maximale toegevoegde waarde voor zowel de klant, de medewerker als de organisatie. Het inrichten van een goede basis bestaat uit een goed proces en heldere dienstverleningsambities. Systemen, bijvoorbeeld zaaksystemen zijn ondersteunend in uw dienstverlening en kunnen, mits goed ingericht, bijdragen aan het leveren van toegevoegde waarde. Inzetten op continu verbeteren zorgt ervoor dat elke medewerker betrokken en gemotiveerd is om de visie en strategie van de organisatie uit te dragen.

Hoe richt u uw zaaksysteem efficiënt, effectief en integraal in?

Hoe realiseert u een integrale en procesgerichte organisatiecultuur?

Hoe realiseert u een procesgerichte organisatiecultuur?

Sluiten uw processen optimaal aan op de behoeften van uw klanten en hun ervaringen?

Worden uw beschikbare middelen (bv. zaaksysteem) efficiënt en duurzaam ingericht?

Zijn uw bedrijfsrisico’s in kaart gebracht, en hoe wordt hier op gestuurd?

Hoe creëert en verankert u een positieve cultuur van continu verbeteren in uw organisatie?

Wij helpen u om de efficiëntie en effectiviteit van uw processen en dienstverlening gericht te verhogen, in een cultuur van continu verbeteren.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een middel om de dienstverlening naar de klanten/burgers te verbeteren. Implementeer een organisatiebreed zaaksysteem, waarbij de klant centraal staat. Focus tijdens de implementatie juist ook op de medewerkers en hun houding en gedrag. Zaakgericht werken is meer dan alleen een ICT vraagstuk, stel de klantvraag centraal en start met integraal werken.

Procesmanagement

Introduceer procesdenken en breng de procesarchitectuur in kaart. Analyseer en optimaliseer de processen. Signaleer knelpunten, zoek naar de hoofdoorzaken en los ze op. Voer SWOT-analyses uit en breng de customer journey in kaart. Zorg ervoor dat uw medewerkers aangehaakt blijven en motiveer ze door de nodige opleidingen en trainingen aan te bieden.

Continu verbeteren

Introduceer de principes van lean management in de organisatie. Leid interne leanexperts op die pragmatisch de bedrijfsvoering verbeteren. Project per project, actie per actie. Laat het leanvirus zich verspreiden als een olievlek. Streef naar een cultuur van continu verbeteren.

Project-, programma- en portfoliomanagement 

We zetten een omgeving voor project-, programma- en portfoliomanagement op. We zorgen voor een methodologische aanpak en pragmatische ondersteuning van complexe verandertrajecten. Gezamenlijk ondersteunen we verbeterinitiatieven in uw organisatie  met passende methodieken en stimuleren we innovatie.

Klantgerichtheid versterken

We helpen u om de klantbehoefte centraal in uw organisatie te stellen. We creëren inzicht in de klantbehoefte en weten hoe we deze moeten vervullen. Gezamenlijk gaan we aan de slag en monitoren we de klanttevredenheid.

Samenwerking

Samenwerking is lastig, de verschillen tussen mensen kunnen leiden tot synergie maar ook tot “gedoe”. Met u en uw medewerkers werken we zowel aan de harde aspecten (doelen, processen, structuren en systemen) als aan de zachte aspecten (elkaar kennen en begrijpen, communicatie en de onderstroom in de samenwerking). Zo versterken we de synergie.

Happy Customers
Recente cases

Case
Gemeente Geertruidenberg

Afdeling burgerzaken: klaar voor de toekomst!

Strategische uitdaging De snelle opeenvolgende veranderingen in de gemeentelijke dienstverlening van Geertruidenberg zorgen voor een aantal ingrijpende veranderingen in de werkzaamheden van de afdeling Burgerzaken.
Lees meer
Case
Belastingsamenwerking West-Brabant

Transitie naar zaakgericht werken

De Belastingsamenwerking West-Brabant wil haar dienstverlening optimaliseren en aanpassen aan de wensen van de samenleving.
Lees meer
Case
DCMR Milieudienst Rijnmond

Optimalisatie van processen en samenwerkingen

De DCMR Milieudienst Rijnmond werkt aan een veilige en leefbare omgeving voor 1,2 miljoen inwoners van het Rijnmondgebied. In opdracht van 15 gemeenten en de…
Lees meer
Bekijk alle cases

Onze inzichten
Recente nieuwsberichten en downloads

Bekijk alle inzichten

Onze experten

Lennart Vinke
Niels Van Gunst
Wietse Meerholz
Niek Blokland

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?