Datagedreven Werken

We begeleiden jou in je transformatie naar een datagedreven organisatie!

Data management

Geen datagedreven werken zonder datamanagement

Zonder een goede gegevenshuishouding is het onmogelijk om aan de slag te gaan met datagedreven werken. Maar wat is nu juist de link tussen datagedreven werken en gegevensmanagement? Wat is het verschil uit tussen beschrijvende analyses en sturende analyses? Hoe kan je datagedreven werken in het publieke domein? 

Möbius ontwikkelde een unieke Gegevensmanagement aanpak. Zo helpen wij jou om de (eerste) stappen te zetten naar een datagedreven organisatie.

Jouw uitdagingen, onze expertise

6 bouwstenen om inzichtelijk te maken waar jouw organisatie staat op het gebied van gegevensmanagement.

Datakwaliteit

De mate waarin de afspraken rondom datakwaliteit zijn gedefinieerd en geautomatiseerd in de informatieketen.

Governance & Ownership

De mate waarin eigenaarschap over data geformaliseerd is en effectif wordt ingezet.

Mens & Cultuur

De mate waarin datagedreven werken onderdeel van de organisatiecultuur is en hoezeer houding en gedrag van medewerkers passen bij datagedreven werken.

Proces

De mate waarin centrale processen zijn ingericht ten behoeve van gegevensmanagement.

Beheer & Architectuur

De mate waarin gegevenshuishouding compleet is, en constant geactualiseerd wordt.

Beleid

De mate waarin beleid datagedreven wordt ingegeven binnen de organisatie, en er afspraken zijn gemaakt rondom het gebruik van data.

DatagedrevenWerken

Wat is jouw ambitie?

Nadat je per bouwsteen duidelijk in kaart heeft gebracht waar je organisatie staat, is het tijd voor de ambitiebepaling. Vanuit welke intentie start jouw organisatie met gegevensmanagement? Wil je aan de wettelijke verplichtingen van de omgevingswet voldoen, of wil je de eerste stappen zetten naar een datagedreven organisatie?

Als hulpmiddel gebruiken we bij Möbius de gegevensmanagement volwassenheidsladder. Elke ‘trede’ is een stap dichter bij een datagedreven organisatie. De gegevensmanagement volwassenheidsladder is zo ingericht dat je per bouwsteen exact kan zien, wat er nodig is om aan een volwassenheidsniveau te voldoen.

De do’s en dont’s van gegevensmanagement

Do's

 • Zorg dat de datakwaliteitop orde is
 • Werk integraal over beleidsvelden heen
 • Zorg voor commitment in alle lagen van de organisatie

Don'ts

 • Niet meteen in oplossingen denken
 • Niet meteen in de bigdata duiken, begin klein
 • Zie het niet als een ICT- /automatiseringsoplossing

Download onze mini-guide Gegevensmanagement en ontdek ...

 • de link tussen datagedreven werken en gegevensmanagement

 • het verschil uit tussen beschrijvende analyses en sturende analyses

 • hoe je datagedreven kan werken in het publieke domein

 • de Möbius gegevensmanagement Quick Scan

 • hoe je je eerste stappen richting een datagedreven organisatie kan zetten

Onze tevreden klanten

Vanuit de BAR organisatie waren we op zoek naar een partij die ons, met kennis van zaken, aan de hand kon meenemen. Meenemen in een slag van ‘rapportjes bouwen’ naar een professionele productiestraat en eenduidige werkwijze en  – op langere termijn – richting data gedreven werken.

Walter Van Den Berg, Teamleader informatieadvies BAR gemeenten 

Lees alle succesverhalen

Onze experten in Datagedreven Werken

Picture of Liesbeth van der Lee

Liesbeth van der Lee

Picture of Lennart Vinke

Lennart Vinke

Picture of Aggie Hinskens

Aggie Hinskens

Neem contact op met onze experten

Wij bieden hulp bij de uitdagingen waar jouw organisatie mee te maken heeft. Onze consultants richten zich op maximale impact en  efficiëntie. Dit doen ze altijd in co-creatie met jou.