Onze aanpak

Om het best mogelijke resultaat te behalen, leggen we de nadruk op een rigoureuze en kwalitatieve uitvoering van onze projecten. Bij Möbius willen we oplossingen implementeren in nauwe samenwerking met jou.

Zo werken wij

Approach Möbius

Met onze flexibele aanpak garanderen we dat elk project op maat is. De aanpak en planning kunnen tijdens de projectuitvoering worden aangepast op basis van jouw wensen. We leggen veel nadruk op teamparticipatie en co-creatie. One size fits all bestaat niet voor ons!

Met onze rugzak vol kennis, tools en vaardigheden omarmen we het onbekende en de onzekerheid. Samen met je team starten we een co-creatiereis en geven we vorm aan het unieke (soms onverwachte) antwoord op jouw uitdaging.

We werken nauw samen met jouw team om uiteindelijk een echte kennisoverdracht te garanderen en de resultaten te verankeren in je organisatie.

Onze projectaanpak

Complexe uitdagingen krijg je niet getackled met een eenvoudige lineaire aanpak.
Er is nieuwsgierigheid, creativiteit, kennis en herhaling nodig om de kwaliteit te leveren waar we voor staan.

  • We nemen de tijd om de volledige context te verkennen om een systemisch begrip te krijgen.
  • We hebben een gelaagde aanpak: we betrekken je individuele medewerkers, je teams en de bredere context. Indien nodig betrekken we het hele systeem.
  • We ontwerpen, proberen, falen, leren snel en proberen het opnieuw. Experimenten zijn cruciaal om de grenzen te overschrijden van wat we denken dat mogelijk is.

icon-observe

Stap 1: START → OBSERVERVEER → ANALYSE​ER

Een combinatie van analyse en observatie stelt ons in staat om je huidige manier van werken te begrijpen. Als spin-off van de Universiteit Gent hechten we veel waarde aan evidence-based werken.​

Ondertussen identificeren we groeipunten die je, naast het te realiseren project, helpen om te werken in de richting van de gewenste verandering. Hierdoor leren we je team kritisch te kijken naar de eigen bedrijfsvoering.

icon-grow

Stap 2: ONTWERP → ONTDEK → TEST​

Verandering is een geleidelijk proces dat we zo snel mogelijk moeten aanvatten. In plaats van over problemen te praten, proberen we ze in de praktijk te signaleren en snel op te lossen. Een groot deel van onze tijd is gericht op effectieve verandering.​

Verbetering komt tot stand op een iteratieve manier, stap voor stap werken we voorstellen uit om ze daarna te testen.

icon-upscale

Stap 3: UITROLLEN → OPSCHALEN → VERBETEREN

Zorgvuldig geteste verbetervoorstellen bieden meer garanties voor succes op grotere schaal. ​

Onze nadruk ligt op permanente en incrementele verandering, niet op eenmalige gebeurtenissen. Zo maken we de organisatie dynamisch en zelflerend. ​

We bieden de juiste tools voor follow-up. Het opleiden en coachen van medewerkers maakt hier vaak onderdeel van uit.

Onze organisatie

Kanaal Z testimonial - Luc Baetens en Laura Vanhee

Collega's Luc en Laura gaven een korte samenvatting over Möbius op Kanaal Z in het programma "Alle zaken op een overzicht".

Bekijk wat ons drijft en hoe wij te werk gaan om voor jou het verschil te maken!