Mens en Organisatie

Wij helpen je bij de menselijke uitdagingen in jouw organisatie en de verhoging van jouw sociaal kapitaal.

SOCIETY_Sociaal-kapitaal-scaled

“Mensen zijn onze belangrijkste assets”

Het is misschien een cliché, maar er schuilt heel wat waarheid in. De competenties en motivaties van elke medewerker vormen namelijk belangrijke factoren voor het succes van een organisatie. Elke organisatie is maar zo goed als de mensen die er werken. We noemen dit het sociaal kapitaal. Door de maatschappelijke evolutie neemt het belang van sociaal kapitaal in organisaties almaar toe.

Jouw uitdagingen, onze expertise

Medewerkersengagement

Hoe verhoog je het engagement van je medewerkers?

 • Weten wat er leeft bij de medewerkers 
 • Stimuleren van leidinggevenden om zichtbaar en aanwezig te zijn 
 • Monitoren en actie ondernemen wanneer nodig 

Communicatie

Hoe kan het verbeteren van communicatie de organisatie succesvol maken?

 • Beschikbaar maken van alle informatie
 • Inzetten op visualiseren 
 • Beseffen dat goede communicatie tweerichtingsverkeer is

Cultuur en waarden

Hoe veranker je duurzame resultaten in de cultuur en het gedrag van de medewerkers?

 • Bepalen van de gewenste cultuur
 • Ontdekken welke waarden belangrijk zijn in jouw organisatie
 • Vertalen van deze waarden naar ideaal gedrag
 • Zichtbaar maken van de waarden en het ideaal gedrag concreet in jouw organisatie

Organisatiemodel, rollen en verantwoordelijkheden

Hoe speel je gemakkelijker in op veranderingen?

 • Toepassen van een flexibele organisatiestructuur
 • Vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden
 • Decentraliseren van bevoegdheden zodat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen
 • Werken met efficiënte beslissingsprocessen en overlegstructuren

Kennisdeling

Hoe zet je als organisatie in op kennismanagement en kennisdeling?

 • Creëren van een context die kennisdeling faciliteert
 • Inzicht geven aan medewerkers in het belang van kennisdeling 
 • Investeren in een governance die structurele kennisdeling bevordert

Samenwerking

Op welke manier kunnen teams het sociaal kapitaal verhogen?

 • Geven van een eigen identiteit aan teams 
 • Mogelijk maken dat teams zelf bepalen welke doelen ze nastreven 
 • Creëren van een context die optimale samenwerking stimuleert 

Coaching

Hoe stimuleer je zelfreflectie en zelfsturend vermogen van medewerkers?

 • Investeren in coaching 
 • Werken met een persoonlijkontwikkelingsplan 
 • Ontwikkelen van  coachende vaardigheden bij alle medewerkers

Onze experts in Mens en Organisatie

Picture of Wietse Meerholz

Wietse Meerholz

Neem contact op met onze experts

Wij helpen je graag met de uitdagingen van jouw organisatie. Onze consultants gaan voor maximale impact en  efficiëntie. Dit doen ze altijd in co-creatie met jou.