Fusie, samenwerking en ontvlechting

Een fusie of samenwerking vraagt om de grondige voorbereiding en aanpak. We zetten onze ervaring in om jou te ondersteunen in dit complexe proces. Van strategische verkenning tot daadwerkelijke implementatie.

MONL-SOCIETY_Fusie Samenwerking Ontvlechting

Klaar voor een duurzame samenwerking?

Fusies en andere samenwerkingsvormen tussen lokale overheden hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Deze samenwerkingen worden meestal gedreven vanuit de behoefte aan efficiëntie en kwaliteit waar een zekere schaalgrootte voor nodig is. De vorm die hiervoor gekozen wordt, kan verschillen: ambtelijke of bestuurlijke fusies, samenwerkingsverbanden of het oprichten van een overheidsvennootschap. Meestal wordt gestart vanuit een gezond optimisme over de mogelijkheden van samenwerking en meerjarige ambities. Het doel is een duurzame samenwerking waardoor synergievoordelen worden behaald. De praktijk blijkt echter veel vragen op te roepen.

Jouw uitdagingen, onze expertise

Scenarioanalyse

Nadenken over mogelijke samenwerkingsvormen en daarbij horende scenario’s tijdens de (bestuurlijke) verkenningsfase. Gezamenlijk stellen we de scenarioanalyse op en geven, op basis van beoordelingscriteria, aan wat het best past bij jouw specifieke situatie.

Planfase

Voorbereiden van samenwerking vraagt om een open overleg tussen de betrokken partijen. Samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, bepalen ze wat organisatorisch, juridisch, financieel en in de persoonlijke samenwerking nodig is. We bieden daarbij onafhankelijke ondersteuning, onder andere bij de planvorming, het samenstellen van de projectorganisatie en bij het monitoren van de samenwerking.

Samenwerking in bedrijfsvoering

Ondersteunen in het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking. We zoeken met jou naar de optimale balans tussen ruimte voor verschillen tussen organisaties en efficiënte dienstverlening. We helpen concreet bij het opstellen van een geharmoniseerde dienstverleningsvisie en -overeenkomst.

Onvoorziene situaties

Helpen bij onafhankelijke procesbegeleiding om samen verrassingen het hoofd te bieden. Een samenwerkingstraject leidt namelijk onvermijdelijk tot verrassingen en de noodzaak tot improvisatie. Juist wanneer het spannend wordt, is het belangrijk om terug te grijpen naar de gezamenlijke ambitie en de doelstellingen van de samenwerking. 

Onze tevreden klanten

"Möbius is gestart met een duidelijk plan. Krachtig daarbij was dat de samenhang tussen de onderdelen goed geborgd was en dat er een goede mix van projectmanagement (overkoepelend) en begeleiding (werkgroepen) werd geleverd. De voortgang kon goed gevolgd worden door heldere managementrapportages."

Marc van Esch, Directeur Domein Sociaal

Lees alle succesverhalen

Onze experten in Fusie, Samenwerking en Ontvlechting

Picture of Jeroen Schiedon

Jeroen Schiedon

Picture of Niels van Gunst

Niels van Gunst

Picture of Linda Prijs

Linda Prijs

Neem contact op met onze experten

Wij bieden hulp bij de uitdagingen waar jouw organisatie mee te maken heeft. Onze consultants richten zich op maximale impact en  efficiëntie. Dit doen ze altijd in co-creatie met jou.