Invlechting Hardinxveld-Giessendam in de GR Drechtsteden

Hardinxveld-Giessendam is per 1 januari 2018 toegetreden tot de GR Drechtsteden. De strategische uitdagingen ten aanzien van deze invlechting deden zich vooral voor in de aanloop tot de bestuurlijke besluitvorming. Een combinatie van besparingsmogelijkheden en te betalen kosten vroegen om een duidelijke uitleg van de aanpak en resultaten. Na de besluitvorming is de daadwerkelijke invlechting in zowel het servicecentrum Drechtsteden en de sociale dienst ingeregeld. Consequentie hiervan was dat de intredende gemeente moest uittreden uit de GR Avres. De programmamanager heeft in de algehele invlechting een coördinerende taak vervuld en de afstemming met bestuur en ambtelijke organisatie gedaan.
Jeroen Schiedon

De programmatische sturing is belangrijk geweest in het invlechtingstraject. De fijne samenwerking en transparante processtappen zijn van belangrijke waarde geweest.

Opdrachtgever Drechtsteden

Aanpak

Om tot een succesvolle invlechting te komen zijn globaal de volgende stappen doorlopen:

Bestuurlijk besluitvorming: Ter voorbereiding op de invlechting is een impactanalyse gestart en een scenario analyse voor de daadwerkelijk invlechting. In combinatie met een plan van aanpak en kostenraming is bestuurlijke besluitvorming verkregen.

Voorbereiding: In samenwerking met de verschillende deelprojectleiders is het plan van aanpak opgesteld.

Project organisatie: Zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau is de projectorganisatie ingericht. De projectorganisaties zijn op elkaar afgestemd en hebben intensief samengewerkt.

Afronding: Na een jaar van afstemming en bereikte resultaten zijn de werkzaamheden in gezamenlijkheid met elkaar geëvalueerd. Beide organisaties hebben hierin belangrijke leerpunten opgedaan.

 

Resultaat

De aanpak van Möbius heeft geleid tot:

  • Een succesvolinvlechtingstraject dat volledig binnen budget is gerealiseerd.
  • Bestuurlijke besluitvorming op daadwerkelijk invlechting binnen 7 gemeenten.
  • Een gestructureeerde aanpak waarbij continu oog is gehouden voor de politieke verhoudingen.

Bedankt voor het lezen

Delen case