Onze expertise in Digitale transformatie
Onze expertise in de publieke sector

Publieke organisaties hebben goud in handen met alle data waarover ze beschikken. Door allerlei technologische ontwikkelingen groeit de hoeveelheid data exponentieel.. Dit creëert een nieuw perspectief, de positie van de overheid in de maatschappij krijgt een nieuwe betekenis. De toegang tot nieuwe data biedt veel potentie voor de ontwikkeling van kennis en innovatie ten behoeve van beleidsontwikkeling, -uitvoering en –sturing. Anderzijds wordt de uitdaging om de privacy van burgers te beschermen steeds groter.

Laten we kennis maken.

Testimonials over onze expertise in Digitale transformatie

Doe hier de Quickscan Datagedreven Werken voor uw organisatie

Wij helpen jou om de uitdagingen van een digitale transformatie het hoofd te bieden, en uw organisatie toekomstbestendig te maken.

Lees hier meer over onze diensten.

Datagedreven Werken

Gezamenlijke gaan we aan de slag om integrale vraagstukken in jouw organisatie te identificeren en SMART te formuleren. We beslissen welke data geanalyseerd dienen te worden om waardevolle inzichten te kunnen creëren. We betrekken medewerkers met verschillende disciplines uit de organisatie om de integraliteit van de vraagstukken te waarborgen. Uiteindelijk leveren we de datagedreven inzichten op, in heldere analyses of (real-time) dashboards.

Gegevensmanagement

Starten met gegevensmanagement om datagedreven te werken. We starten met de unieke Möbius Gegevensmanagement Quick-Scan, bepalen jouw ambitie en leveren door een GAP-analyse een concreet implementatieplan op. Gezamenlijk gaan we aan de slag om uw ambitie te realiseren.

I-visie en Strategie

Snel veranderen en steeds verder digitaliseren zijn geschikte termen om de huidige samenleving te beschrijven. Innovaties en technologische ontwikkelingen dienen zich voortdurend aan. Dat vraagt om een gemeente die daar slim op inspeelt. Gezamenlijk stellen we de I-visie voor uw gemeente op. Dit omvat beleid over hoe de gemeente omgaat met informatievoorziening, innovatie en datagebruik.

Organisatiemodel, rollen & verantwoordelijkheden

Gezamenlijk opzetten van het (intergemeentelijk) team datagedreven werken/gegevensmanagement. We richten een proces in om door middel van data. Op die manier kunnen we het strategisch vraagstuk omzetten in strategisch inzicht. We leggen niet alleen nieuwe rollen en verantwoordelijkheden vast, maar stimuleren decentralisatie van bevoegdheden ook zodat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen. Uiteindelijk trainen we de medewerkers, zodat de duurzaamheid van het nieuwe team gewaarborgd wordt.

ICT harmonisatie

Ondersteunen in het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking, waarin we ruimte bieden voor eigenheid. In dat spanningsveld tussen synergievoordelen enerzijds en ruimte voor couleur locale anderzijds zoeken we de naar de balans om informatiemanagement en ICT voor de deelnemende gemeenten optimaal vorm te geven.

Dashboarding

Visualiseren van doelstellingen aan de hand van een helder dashboard. We gaan voor een beperkt aantal goed gekozen indicatoren. Gezamenlijk bepalen we wie verantwoordelijk is voor het beheren, analyseren en bespreken van de managementinformatie. Omarm de mogelijkheden van technologie en big data bij uw besluitvorming.

Lees enkele van onze zorgvuldig uitgekozen cases

Experts in Society

Marjolein Hendriks
Niels Van Gunst
Vincent Broeckaert
Stijn Vermolen
Jeroen Schiedon