Onze expertise in Fusie en samenwerking
Onze expertise in de publieke sector

Fusies en andere samenwerkingsvormen tussen lokale overheden hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Deze samenwerkingen worden meestal gedreven vanuit de behoefte aan efficiëntie en kwaliteit waar een zekere schaalgrootte voor nodig is. De vorm die hiervoor gekozen wordt, kan verschillen: ambtelijke of bestuurlijke fusies, samenwerkingsverbanden of het oprichten van een overheidsvennootschap. Meestal wordt gestart vanuit een gezond optimisme over de mogelijkheden van samenwerking en meerjarige ambities. Het doel is een duurzame samenwerking waardoor synergievoordelen worden behaald. De praktijk blijkt echter veel vragen op te roepen.

Laten we kennis maken.

Testimonials over onze expertise in Fusie en samenwerking

Een fusie of samenwerking vraagt om de grondige voorbereiding en aanpak. We zetten onze ervaring in om jou te ondersteunen in dit complexe proces. Van strategische verkenning tot daadwerkelijke implementatie.

Lees hier meer over onze diensten.

Scenarioanalyse

Nadenken over mogelijke samenwerkingsvormen en daarbij horende scenario’s tijdens de (bestuurlijke) verkenningsfase. Gezamenlijk stellen we de scenarioanalyse op en geven, op basis van beoordelingscriteria, aan wat het best past bij jouw specifieke situatie.

Planfase

Voorbereiden van samenwerking vraagt om een open overleg tussen de betrokken partijen. Samen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, bepalen ze wat organisatorisch, juridisch, financieel en in de persoonlijke samenwerking nodig is. We bieden daarbij onafhankelijke ondersteuning, onder andere bij de planvorming, het samenstellen van de projectorganisatie en bij het monitoren van de samenwerking.

Samenwerking in bedrijfsvoering

Ondersteunen in het opzetten van een intergemeentelijke samenwerking. We zoeken met jou naar de optimale balans tussen ruimte voor verschillen tussen organisaties en efficiënte dienstverlening. We helpen concreet bij het opstellen van een geharmoniseerde dienstverleningsvisie en -overeenkomst.

Onvoorziene situaties

Helpen bij onafhankelijke procesbegeleiding om samen verrassingen het hoofd te bieden. Een samenwerkingstraject leidt namelijk onvermijdelijk tot verrassingen en de noodzaak tot improvisatie. Juist wanneer het spannend wordt, is het belangrijk om terug te grijpen naar de gezamenlijke ambitie en de doelstellingen van de samenwerking. 

Verandering

Verregaande samenwerken leidt per definitie tot een andere manier van werken. Dit vraagt om aanpassing van systemen, processen en de werkwijze van de medewerkers. Wij zorgen voor een heldere communicatie en nemen de medewerkers mee in hun veranderende rol.

Project- en programmamanagement 

Projectmatig organiseren van de overgang van oude situatie naar nieuw. We hanteren een pragmatische projectaanpak, waarbij wij zorg dragen voor voortgang, dossieropbouw en verantwoording naar bestuur- en ambtelijke organisatie.

Experts in Society

Niels Van Gunst
Lennart Vinke
Vincent Broeckaert
Stijn Vermolen
Jeroen Schiedon