Onze expertise in Strategie en effect
Onze expertise in de publieke sector

De veranderingen in de maatschappij vragen van gemeenten om steeds wendbaarder worden. Dat vraagt een andere aanpak voor strategiebepaling. Gemeentelijke vraagstukken overstijgen steeds vaker de fysieke en inhoudelijk grenzen van lokale overheden. Samenwerking met andere partners is dan ook nodig. In een snel veranderende context is een heldere visie nodig als kompas om op strategische momenten de juiste keuzes te kunnen maken. Ook wordt het monitoren van de beleidseffecten steeds relevanter. Door regelmatig, liefst voortdurend, zicht te hebben op de effecten van maatregelen kan er snel bijgestuurd worden.

Laten we kennis maken.

Testimonials over onze expertise in Strategie en effect

Wij helpen jou om in een snel veranderende context jouw van strategie naar resultaat te komen.

Lees hier meer over onze diensten.

Strategiebepaling

Verbinden van strategie, beleidsplannen en metingen is het meest complex bij strategieën in de publieke sector. Het uiteindelijke doel is het aanpakken van een maatschappelijk probleem. Samen met jouw missie, visie en waarden vormt een zorgvuldig gekozen en doorleefde strategie bij uitstek het kompas voor jouw organisatie om op strategische momenten de juiste beslissing te nemen.

Strategie implementatie 

Creëren van draagvlak door samen met medewerkers te bepalen welke acties leiden tot realisatie van de strategie. De medewerkers zijn gemotiveerd en betrokken bij het gehele traject door deelname aan interactieve workshops. Door ook continu over de voortgang van projecten te communiceren naar de gehele organisatie worden de successen verankerd in de cultuur van de organisatie.

I-visie en strategie

Snel veranderen en steeds verder digitaliseren zijn geschikte termen om de huidige samenleving te beschrijven. Innovaties en technologische ontwikkelingen dienen zich voortdurend aan. Dat vraagt om een gemeente die daar slim op inspeelt. Gezamenlijk stellen we de I-visie voor uw gemeente op. Dit omvat beleid over hoe de gemeente omgaat met informatievoorziening, innovatie en datagebruik.

Project-, programma- en portfoliomanagement 

Opzetten van een omgeving voor project-, programma- en portfoliomanagement. We zorgen voor een methodologische aanpak en end-to-end ondersteuning van complexe multidisciplinaire verandertrajecten. Samen ondersteunen we verbeterinitiatieven met gepaste methodieken en frameworks en stimuleren we innovatie.

Multikanaal strategie en digitale dienstverlening 

Gezamenlijk analyseren we welke klanten, op welk moment, via welk kanaal met uw organisatie in contact komen. We realiseren kwaliteit en consistentie in de dienstverlening langs elk kanaal. We analyseren welke technologische oplossingen de klant en medewerkers hierin kunnen ondersteunen. We zorgen ervoor dat feedback en klachten van klanten professioneel worden opgevolgd en afgehandeld, zodat deze als waardevolle input om continu te verbeteren kunnen dienen.

Dashboarding

Visualiseren van doelstellingen aan de hand van een helder dashboard. We gaan voor een beperkt aantal goed gekozen indicatoren. Gezamenlijk bepalen we wie verantwoordelijk is voor het beheren, analyseren en bespreken van de managementinformatie. Omarm de mogelijkheden van technologie en big data bij jouw besluitvorming.

Lees enkele van onze zorgvuldig uitgekozen cases

Experts in Society

Niels Van Gunst
Lennart Vinke
Vincent Broeckaert
Wietse Meerholz
Jeroen Schiedon