Gegevensmanagement en datagedreven werken

Het nut en noodzaak van dataficering in de overheid

Wat leert u

Zonder een goede gegevenshuishouding is het onmogelijk om aan de slag te gaan met datagedreven werken. In deze miniguide leggen we u de samenhang uit tussen datagedreven werken en gegevensmanagement. We laten voorbeelden van datagedreven werken in het publieke domein zien en leggen het verschil uit tussen beschrijvende analyses en sturende analyses. Daarnaast laten we u zien wat er komt kijken bij kundig gegevensmanagement. We leggen gegevensmanagement uit doormiddel van een metaforisch pakhuis. Ten slot staan we stil bij de unieke Möbius Gegevensmanagement QuickScan, en vertellen we hoe u de eerste stappen zet naar een datagedreven organisatie.

Aan de slag met gegevensmanagement?

Bij Möbius gebruiken we 6 bouwstenen om inzichtelijk te maken waar uw organisatie staat op het gebied van gegevensmanagement.

Wat is jouw ambitie?

Nadat u per bouwsteen duidelijk in kaart heeft gebracht waar uw organisatie staat, is het tijd voor de ambitiebepaling. Vanuit welke intentie start uw organisatie met gegevensmanagement? Wilt u aan de wettelijke verplichtingen van de omgevingswet voldoen, of wilt u de eerste stappen zetten naar een datagedreven organisatie? Als hulpmiddel gebruiken we bij Möbius de gegevensmanagement volwassenheidsladder. Elke ‘trede’ is een stap dichter bij een datagedreven organisatie. De gegevensmanagement volwassenheidsladder is zo ingericht dat u per bouwsteen exact kan zien, wat er nodig is om aan een volwassenheidsniveau te voldoen.

De do’s en dont’s van gegevensmanagement

Do’s

  • Zorg dat de datakwaliteitop orde is
  • Werk integraal over beleidsvelden heen
  • Zorg voor commitment in alle lagen van de organisatie

Dont’s

  • Niet meteen in oplossingen denken
  • Niet meteen in de bigdata duiken, begin klein
  • Zie het niet als een ICT- /automatiseringsoplossing

Uw partner voor duurzame resultaten.

Möbius ondersteunt organisaties bij het ontwerpen en implementeren van de beste zakelijke oplossingen op strategische momenten. Samen met onze klanten realiseren wij impact en brengen strategie in praktijk.

Wilt u ons leren kennen?

Onze experten

Vincent Broeckaert