Zaakgericht werken voor de overheid

Hoe ver staat uw organisatie met Zaakgericht Werken?
Hoe zorgt u voor blijvende resultaten?

Zaakgericht Werken succesvol implementeren blijft een grote uitdaging voor veel organisaties in de publieke sector. Waarom is het nu zo lastig? En wat is dan echt de sleutel tot succes? Ontdek het in onze Quick Scan!

Voordelen van zaakgericht werken

Inwoners & ondernemers

 • De dienstverlening is eenvoudig en sneller
 • Zoveel mogelijk zelfstandig digitaal indienen
 • In lijn met AVG / privacy

Medewerkers

 • Inzicht in de werkvoorraad
 • Een heldere, uniforme werkwijze
 • Administratieve lastenverlichting

Bedrijfsvoering

 • Efficiënte processen
 • Uniforme procesdocumentatie
 • Sturing op nieuw proces a.d.h.v. KPI’s en procesverantwoordelijke

Succesvolle implementatie van Zaakgericht Werken vereist een evenredige aandacht voor strategieprocessenstructuur en cultuur en expertise van de medewerkers.

Ons aanbod

De Möbius Zaakgericht Werken Quick Scan

Creëer inzicht in uw verbeterpotentieel op het gebied van Zaakgericht Werken en ontvang concrete handvatten om te verbeteren.

Visievorming op Zaakgericht Werken

Geef het Zaakgericht Werken in uw organisatie richting met een gedragen en organisatie brede visie en creëer een kader voor verandering.

Grondig programma plan

Zorg voor structuur en integraliteit bij het implementeren van Zaakgericht Werken met een grondig programma plan, met aandacht voor strategie, structuur, processen, medewerkers en systeem.

Implementeren en borgen Zaakgericht Werken

Borg het Zaakgericht Werken met een goede implementatie en zorg voor duurzame verankering van het resultaat.

Trainingen Zaakgericht Werken

Zorg voor draagvlak bij uw medewerkers door het begrip en kennis van Zaakgericht Werken te verhogen middels interactieve trainingen.

Download onze miniguide en ontdek:

 • Waarom Zaakgericht Werken implementeren lastig is
 • Wat de sleutel is tot succes
 • Wat u kunt doen om te verbeteren

Happy Customers

Recent cases

Onze experten

Lennart Vinke
Niels Van Gunst
Marjolein Hendriks
Wietse Meerholz