Dashboard om marktaandeel en groei per APR-DRG op te volgen

Inzicht omtrent marktaandelen per gemeente en de evolutie op vlak van aantal opnames per MDC en APR-DRG wordt steeds belangrijk voor ziekenhuizen, zowel op ziekenhuisniveau als op netwerkniveau. Möbius bouwde daarom een interactief dashboard per APR-DRG dat ziekenhuizen in staat stelt alle informatie in één oogopslag te raadplegen.

Melissa Desmedt

Dashboard functionaliteiten 

Op het dashboard per APR-DRG kan onderstaande informatie geraadpleegd worden:

  • Het marktaandeel per gemeente van een bepaalde regio zoals het attractiegebied van het ziekenhuis, netwerkregio, …
  • Een gedetailleerd overzicht op niveau van elke gemeente van het aantal opnames per MDC en APR-DRG
  • Een projectie van het aantal opnames per MDC en APR-DRG voor 2030 en dit opnieuw voor elke gemeente
  • Een analyse van het huidig aantal ligdagen en het aantal ligdagen in 2030
  • De identificatie van een aantal belangrijke speerpunten voor een ziekenhuis op basis van het huidig marktaandeel enerzijds en de verwachte evolutie anderzijds. 

Dit dashboard per APR-DRG of MDC houdt onder meer rekening met historische gegevens van een ziekenhuis, demografische evoluties en opnameratio’s. Dit is een dashboard dat belangrijk is voor de bestuurskamer en laat toe om op netwerk- en/of ziekenhuisniveau de benodigde capaciteit te voorspellen en zo de juiste beslissingen te nemen. 

Demo dashboard per APR-DRG 

Op basis van ziekenhuisspecifieke data kan Möbius ook voor uw ziekenhuis een gepersonaliseerd, interactief dashboard bouwen. We bespreken graag de opzet voor uw ziekenhuis(netwerk). Contacteer ons.  

Lees meer over de kostenmonitor om de kosten per zorgpad op te volgen