Employee Experience

Creëer een aantrekkelijke omgeving waarin je medewerkers floreren! 

undraw_Loving_story_re_wo5x

Schrijf een authentiek verhaal dat werknemers en werkgever verbindt

Medewerkers voelen zich aangetrokken tot organisaties met een sterk en authentiek verhaal. Met de juiste tools en een doordachte visie en strategie kunnen we boeiende ervaringen creëren voor jouw team. Möbius begeleidt je doorheen de employee life cycle om met een solide HR-strategie een competent, geëngageerd en betrokken team op te bouwen.

Samen schrijven we een krachtig en inspirerend verhaal dat in de praktijk door de werknemers wordt gevoeld en hen inspireert om het beste van zichzelf te geven.

Jouw uitdaging, onze expertise

Bedrijfscultuur en storytelling

Welk verhaal wil je als werkgever vertellen? Huidige en toekomstige medewerkers hechten veel waarde aan een authentieke missie en visie, maar ook aan duidelijke en geleefde waarden. Medewerkers aantrekken en behouden begint hier. 

Samen duiken we in de kern van jouw organisatiecultuur en identificeren we de sterke punten en uitdagingen. Op basis hiervan creëren we een krachtige value proposition en employer branding strategie die door de hele organisatie zal worden omarmd.

HR-strategie

In welke mate draagt jouw HR-strategie bij aan de overkoepelende strategie van je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je concurrerend blijft, talent behoudt en aantrekt? Door de juiste prioriteiten te stellen, kun je stap voor stap jouw visie realiseren

Samen met jou ontwikkelen we een HR-visie, -strategie en -actieplan, en bepalen we de juiste indicatoren om de effectiviteit van je HR-beleid te meten en op te volgen.

Employee journeys

Hoe zorg je voor duidelijke communicatie en interactie met medewerkers op alle niveaus van je organisatie en gedurende elke fase van hun loopbaan? En hoe kun je ownership stimuleren, zodat medewerkers zelf hun carrière kunnen vormgeven? Door de juiste tools en ondersteuning te bieden, kunnen je medewerkers steeds het beste van zichzelf geven.

We brengen jouw employee journey in kaart en identificeren waar we de ervaring van je medewerkers kunnen verbeteren. Met een communicatiestrategie, duidelijke leerpaden, heldere verwachtingen per rol en niveau ... helpen we jouw medewerkers op pad om hun toekomst in jouw organisatie vorm te geven.

New Ways of Working

In een wereld die voortdurend verandert, evolueert onze manier van werken. Om de organisatiecultuur en het gedrag van medewerkers mee te laten evolueren, is een duidelijke strategie, samen met de juiste implementatie en communicatie, onmisbaar. Maar hoe krijg je alle belanghebbenden betrokken bij het vormgeven van jouw toekomstverhaal?

We onderzoeken jouw werkplek volgens de principes van New Ways of Working (NWOW), een hedendaagse aanpak die flexibiliteit, digitalisering en efficiëntie bevordert door het gebruik van nieuwe technologieën, afgestemd op jouw specifieke behoeften. Op basis hiervan stippelen we een veranderingstraject uit op maat van jouw werkomgeving, jouw digitale infrastructuur, de gewoonten van je team en jouw eindklant. Zo integreren we het hybride werken, NWOW en activity-based working in je organisatiecultuur.

Welzijn en betrokkenheid

Natuurlijk staat het welzijn van je medewerkers voorop! Een holistisch welzijnsbeleid, dat zowel de fysieke als mentale gezondheid bevordert en absenteïsme vermindert, is de basis voor gemotiveerde en betrokken werknemers. Maar hoe pak je dit aan?

We beginnen met het meten van je employee Net Promoter Score (eNPS) en werknemerstevredenheid, twee cruciale indicatoren om de ervaring van je medewerkers te begrijpen. Op basis hiervan ontwikkelen we een holistisch welzijnsbeleid dat door vorming, preventie, interventie en ondersteuning de gezondheid en het welzijn van je medewerkers bevordert.

Duurzaamheid

Duurzaamheid wint steeds meer aan belang bij het kiezen van een werkgever. Werknemers willen een organisatie vinden die hun waarden weerspiegelt en hen de kans biedt om een verschil te maken in de wereld. Hoe kan jouw organisatie hierop inspelen? Hoe zet je de eerste stappen en zorg je ervoor dat je werknemers de genomen acties waarderen? Een sterk duurzaamheidsbeleid is een onontbeerlijk onderdeel in de war for talent.  

Laten we samen jouw duurzaamheidsverhaal vormgeven. We stellen de indicatoren vast voor een duurzaam HR-beleid dat naadloos aansluit op het duurzaamheidsplan, inclusief de sociale aspecten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Onze focus ligt op het identificeren van onderwerpen, thema's en acties die geïntegreerd moeten worden in het HR-beleid, zodat we optimaal bijdragen aan de sociale aspecten van dit rapport.

Nadien vertalen we dit duurzamer beleid ook naar de belevingswereld van je (toekomstige) medewerkers. Zo komt duurzaamheid pas echt tot leven binnen jouw organisatie!

Onze experten in Employee Experience

Picture of Dorothée Laire

Dorothée Laire

Picture of Catherine Laurijssen

Catherine Laurijssen

Picture of Lynn Vanleysen

Lynn Vanleysen

Picture of Martha De Troyer

Martha De Troyer

Creëer een aantrekkelijke omgeving waarin je medewerkers floreren.