Gezondheidsbeleid

We voorzien begeleiding bij het ontwikkelen, operationaliseren en monitoren van beleid, bij het definiëren van strategie en bij organisatiesturing via een gepaste organisatievorm.
krakenimages-gezondheidszorg-S-unsplash

Zorgmodel in vraag

De gezondheidszorg staat meer dan ooit aan de vooravond van een transformatie. De gekende uitdagingen zoals de demografische evolutie, de stijging van het aantal chronisch zieke patiënten, de technologische vooruitgang en financiële slagkracht blijven bestaan. Daarbovenop heeft COVID-19 de sterktes en pijnpunten van ons gezondheidszorgsysteem blootgelegd. Preventie, flexibiliteit, integratie van zorg, een andere financiering … zijn zonder discussie hefbomen van de toekomst.

Bij Möbius zijn we ons gaan toeleggen op de sector van de gezondheidszorg vanuit de overtuiging om bij te dragen tot de ‘quintuple aim’. Dit doen we niet alleen door zorginstellingen in de eerste, tweede en derde lijn te begeleiden. Een fundamentele hervorming vraagt om een gedragsverandering bij alle stakeholders. Die gedragsverandering lukt pas wanneer we de systemen die de dynamiek van ons zorgmodel bepalen, in vraag stellen. Vanuit een praktische kennis van het terrein en ondersteund door onze ervaring in verander- en communicatiebeheer ondersteunen we beleidsmakers bij het ontwikkelen en monitoren van beleid, het aanpassen van de onderliggende (zorg)systemen, het uitwerken van strategie en het optimaal inrichten van organisatiestructuren. We doen dit telkens onderbouwd met feiten en cijfers (‘health analytics’) en in nauwe participatie met de betrokken stakeholders.

Jouw uitdagingen, onze expertise

Onze tevreden klanten

Ons project werd binnen een zeer korte tijd afgerond. De flexibiliteit van de medewerkers van Möbius alsook hun inzet bij de voorbereiding werd zeer gewaardeerd. Mede dankzij hun goede ideeën en vooral dankzij de goede samenwerking hebben wij een geslaagd congres kunnen organiseren, tot tevredenheid van de deelnemers (en van ons).

Sam Van Bastelaere, Hoofd Team Beleid en Organisatie VAPH

Bekijk alle cases

Onze experten in Gezondheidsbeleid

Picture of Eline Maes

Eline Maes

Picture of Benjamin Lelubre

Benjamin Lelubre

Picture of Désirée Vandenberghe

Désirée Vandenberghe

Picture of Thomas Haspeslagh

Thomas Haspeslagh

Picture of Evi Weymaere

Evi Weymaere

Picture of Marijke Borghgraef

Marijke Borghgraef

Contacteer onze experten

Wij helpen de meest dringende zakelijke behoeften en uitdagingen aan te pakken. Onze consultants richten zich op directe impact en maximale efficiëntie.

Ontwikkelen van beleid

Operationaliseren en monitoren van beleid

Vormgeven van strategie en organisatiesturing