Change management

Versterk je positie in een veranderende wereld.

Change management

Het belang van een duurzame veranderstrategie

Het omgaan met en organiseren van verandering zijn essentiële vaardigheden voor elke organisatie.

Het is van belang om een duurzame veranderstrategie te hanteren en alle belanghebbenden, zowel intern als extern, mee te nemen in het proces. Dit creëert draagvlak en vergroot de kans op succes. Door een cultuur van open communicatie en samenwerking te bevorderen, kan je organisatie effectief omgaan met verandering en deze succesvol implementeren.

Jouw uitdaging, onze expertise

 

Veerkrachtig veranderen

Om ervoor te zorgen dat je investeringen in veranderinitiatieven vruchten afwerpen, is een goed doordachte veranderstrategie en uitgewerkt veranderplan essentieel. Op deze manier wordt verandering op een duurzame wijze verankerd in je organisatie.

Wij staan klaar om je te begeleiden als coördinator of change coach bij het ontwikkelen en implementeren van een effectieve veranderstrategie. We betrekken jouw teamleden bij deze verandering betrekken en ondersteunen hen bij het soepel omgaan met veranderingen in hun dagelijkse werkzaamheden.

Stakeholdermanagement

Hoe identificeer je je stakeholders en hoe zorg je ervoor dat ze actief betrokken worden bij je veranderplan? Door alle partijen op de juiste momenten te betrekken, help je een cultuur van verandering te creëren die stevig in je organisatie wordt verankerd.

Wij stellen een stakeholdermanagementplan op en analyseren hoe jij iedereen het best kan betrekken bij je veranderstrategie. We kijken niet alleen naar de interne stakeholders, maar we betrekken ook externe partijen zoals klanten, de (lokale) gemeenschap, partners ...

Verandermanagement

Om verandering op lange termijn succesvol te implementeren, is het belangrijk dat zowel leidinggevenden als medewerkers beschikken over de juiste vaardigheden op het gebied van change management. Enkel zo kunnen zij zelf veranderingen effectief leiden, wat resulteert in duurzame en positieve effecten.

Wij bieden coaching en begeleiding aan change managers, change ambassadeurs en leiderschapsteams om verandering op bedrijfsniveau te stimuleren. We verzorgen trainingen over verandermanagement en voorzien hen van een toolkit waarmee ze de rest van de organisatie kunnen ondersteunen. Daarnaast zorgen we ervoor dat zij op de hoogte blijven van de meest effectieve change methodologieën en de laatste inzichten in deze snel veranderende bedrijfswereld.

Onze tevreden klanten

"De verfrissende veranderkundige aanpak van Möbius heeft een zeer grote bijdrage gehad in het creëren van draagvlak en acceptatie van de verandering. [...] "

Maurice Bisschop - Management Director SD Worx Staffing and Career solutions Nederland 

 

Bekijk alle succesverhalen
JOB_Möbius_ProfoundlyDifferent_landscape

Waarom samenwerken met Möbius?

Met 25 jaar ervaring in alle aspecten van verandermanagement, staat Möbius klaar om samen met jouw team jouw organisatie voor te bereiden op verandering.

Ons doel is om jouw mensen krachtig te ondersteunen, begeleiden en inspireren in elke fase van het veranderingsproces.

 

Onze experten in change management

Picture of Lien Vossaert

Lien Vossaert

Picture of Lynn Vanleysen

Lynn Vanleysen

Picture of Jef Meeus

Jef Meeus

Picture of Dorothée Laire

Dorothée Laire

Versterk je positie in een veranderende wereld.