Introduceer de Lean-filosofie met Möbius Asteria Lean Game

Woonzorgcentra staan vandaag voor heel wat uitdagingen zoals een gebrek aan personeel, toegenomen verwachtingen van bewoners en hun familie, reglementeringen en overheidsbesparingen, stijgende zorgzwaarte, werkdruk bij het personeel, … Bij Möbius zijn we er van overtuigd dat Lean management een antwoord kan bieden op deze uitdagingen. Daarom hebben we een interactieve tool ontwikkeld om Lean-principes te introduceren in uw organisatie!
Ayko Rappé

Lean management in woonzorgcentra

“Lean management” is een begrip dat zijn ingang heeft gevonden in woonzorgcentra. Zorgorganisaties worden op vandaag dan ook geconfronteerd met de eis om op korte termijn efficiënter te gaan werken. En om dezelfde dienstverlening te kunnen blijven realiseren met minder middelen, moet men wel inventief en creatief zijn. Het Lean-denken is eerder een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot kwaliteitsvolle zorg. Het laat organisaties of teams efficiënter werken, werkprocessen beter te organiseren en de kostprijs te verlagen. Met als doel meer tijd vrij te maken voor bewoners. Bovendien leren medewerkers de processen binnen de organisaties kritisch te benaderen vanuit een bril van verspillingen en worden methodieken aangereikt om deze verspillingen aan te pakken.

Möbius Asteria Lean Game

Het Asteria Lean Game werd ontwikkeld door Möbius om medewerkers zelf lean-principes te laten ervaren aan de hand van een interactieve methodiek. Spelenderwijs krijgt elke medewerkers een rol met bijhorende (beknopte) taakomschrijving toegewezen en worden een aantal werkdagen gespeeld. De verspillingen in het proces, onduidelijkheden over de samenwerking, ontevredenheid van de klant en frustraties over werklastverdeling komen al snel naar boven. Tussen elke ‘werkdag’ lichten we enkele lean-concepten toe die ze kunnen inzetten om vanuit hun verse ervaringen de werking van hun team telkens te verbeteren. Telkens tonen we hun balans, die spectaculair vanuit een rood dal klimt tegen de laatste ronde. Met leuke filmpjes en heldere uitleg krijgen de deelnemers van het spel zo op een halve dag de essentie van het Lean-gedachtengoed mee. We ronden altijd af met een vertaling naar hun eigen werkplek zodat de Lean-principes al meteen prikkelen om te verbeteren na de opleiding.

Bedankt voor het lezen

Delen blog