Logistieke chaos in het OK

"The line between disorder and order lies in logistics (Sun Tzu)." Zoals deze quote illustreert, wordt het belang van de OK-logistiek pas duidelijk op het moment dat deze niet goed is georganiseerd. Dan wordt het gebrek aan betrouwbare logistieke processen een (begrijpelijke) bron van chaos en frustraties bij artsen en verpleegkundigen. En ook een belangrijke bron van verlies aan tijd en middelen.
Tessa De Backer

Binnen het operatiekwartier waarborgen verschillende checklists en controles standaard de patiëntveiligheid, maar toch stellen we vast dat er minder aandacht wordt besteed aan de betrouwbaarheid van de logistieke processen. Terwijl er dagelijks wordt geïnvesteerd (kostbare tijd, geld en energie van alle partijen in het OK) in het zoeken naar materiaal en het opvolgen van defect of onnodig besteld materiaal, is dit onderwerp niet de prioriteit van het OK-management. Hier zijn enkele redenen voor:

  1. Beperkte visie op de logistieke strategie: er is nood aan centrale principes voor het beheer en de aankoop van materialen. Deze moeten worden weerspiegeld in het organogram (o.a. in de structuur en de toegekende rollen).
  2. Onvoldoende inzicht in de huidige situatie: de beschikbare databronnen worden weinig of niet gebruikt voor rapportage en opvolging (o.a. forfait versus werkelijke kost ingrepen).
  3. Beperkte digitalisatiegraad: ontbrekende ontsluiting van registratie van verbruiken in OK en/of communicatie met andere software (bv. apotheek).
  4. E2E ownership ontbreekt: door de silowerking van de verschillende betrokken partijen is dialoog moeilijk (o.a. over taakverschuivingen).
  5. Weinig standaardisatie van materialen en procedures:  het is een uitdaging om de variatie in materialen te beperken en vervolgens voor elke materialenstroom gedragen afspraken te formuleren (en toe te passen). Dit beïnvloedt de bergruimte en de betrouwbaarheid van de processen.

Op operationeel vlak stellen we in de meeste OK’s dezelfde knelpunten vast. We bundelen ze aan de hand van 6 assen.

Klik voor PDF:

Bedankt voor het lezen

Delen blog