Omloopsnelheid van voorraad: service opvoeren en tegelijkertijd activa afbouwen

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, liet Air Liquide een intensieve audit uitvoeren waarbij hoofdrolspelers uit het voorraadbeheerproces geïnterviewd werden en het huidige planningssysteem werd geanalyseerd.
Luc Baetens

Möbius heeft ons geholpen om een duidelijk zicht te krijgen op verborgen problemen in voorraad en asset management. Möbius hielp verder met het opzetten van actieplannen en actualiseerde onze tools met meer accurate formules. We zijn nu goed op weg om onze voorraad te optimaliseren.

Kevin Vandewalle, Project Manager
Air Liquide

Strategische uitdaging

De voorraad van Air Liquide bestaat uit met gas gevulde cilinders en bundels. De volledige voorraad was te omvangrijk, wat resulteerde in een lage omloopsnelheid. Correctie van deze onevenwichtige situatie door een type van cilinder te converteren in een ander type, moet gebeuren in herkeuringscentra. Dit kost echter tijd en geld.

Aanpak

Om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, voerde Möbius een intensieve audit uit waarbij hoofdrolspelers uit het voorraadbeheerproces geïnterviewd werden en het huidige planningssysteem werd geanalyseerd.

De audit resulteerde in een actieplan dat is opgebouwd rond drie pijlers:

  1. Nauwkeurigheid van voorraad verbeteren : Aan de hand van een wekelijkse voorraadtelling van een subset van items werden de voornaamste oorzaken van onnauwkeurigheden in de voorraad blootgelegd. Om die oorzaken aan te pakken werd een actieplan geïmplementeerd.
  2. Berekeningsmodel voor voorraaddoelen bijwerken (wat is een haalbaar doel?) : Het bestaande model werd gewijzigd voor inbouw van de vereiste buffer van lege gascilinders en bundels om de verschillen in vraag naar volle cilinders en geretourneerde lege cilinders op te vangen.
  3. Voorraden herverdelen en afbouwen : Een realistisch voorraaddoel dat resulteert uit het bijgewerkte model wordt vergeleken met de gecorrigeerde voorraadgegevens op SKU-niveau in het ERP-systeem.Om die onevenwichtige situatie recht te zetten, moet 1 type van cilinders geconverteerd worden in een ander type. Dit gebeurt in herkeuringscentra, wat tijd en geld kost.

Resultaat

De samenwerking met Möbius heeft geleid tot de volgende concrete resultaten :

Audit wijst op potentieel :

  • De globale voorraad kan met 51 % worden afgebouwd, wat een aanzienlijke wanverhouding blootlegt. Een aantal items vereist immers een grotere voorraad, terwijl andere items een nog grote afbouw vergen.
  • Nauwkeurigheid van voorraad 40-70 %, met 90 % als benchmarkminimum.

Nauwkeurigheid van voorraad verbeteren :

  • In drie maanden 90 % minimale benchmark bereiken.
  • Continue verbetering aanhouden om 95 % te halen tegen het einde van jaar één.

Bijgewerkt model voor berekening van voorraadparameters :

  • Bijgewerkt rekenmodel beschikbaar voor de centrale-voorraadexpert.

Uitvoering van plan voor voorraadafbouw :

  • Centrale-voorraadteam werkt aan herstel van evenwicht en afbouw van voorraden met verwachte 51 %.

Bedankt voor het lezen

Delen case