Strategie tot in elke vezel van de organisatie

Om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de patiënten wilde AZ Sint-Rembert zijn lange termijn strategie herbekijken, duidelijke keuzes maken en deze vertaald zien naar de werkvloer.
Peter Willen

Dankzij Möbius halen wij onze timing en doelen tijdens ons transitietraject.

Inge Luts, Director of patient care
AZ Sint-Rembert

Strategische uitdaging

Patiënten hechten steeds meer belang aan de patiëntervaring en willen als dé patiënt behandeld worden. Om beter tegemoet te komen aan de verwachtingen van de patiënten wilde AZ Sint-Rembert samen met Möbius zijn lange termijn strategie herbekijken, duidelijke keuzes maken en deze vertaald zien naar de werkvloer.

De centrale uitdaging binnen strategievorming ligt erin:

  • om duidelijke keuzes te maken, deze scherp te formuleren en deze tot in elke vezel van de organisatie te laten doordringen.
  • de organisatie permanent en duurzaam te laten evolueren in lijn met de gekozen richting. Elke medewerker heeft twee jobs: het dagelijkse werk uitvoeren en het eigen werk steeds verbeteren in lijn met de strategie.

Aanpak

Formuleren van een ambitieuze visie, een authentieke missie en diepgewortelde waarden

Strategievorming begint met het formuleren van de bestaansreden van de organisatie (missie), het bepalen van een visie (waar willen we staan binnen 5 jaar?) en het vastleggen van de waarden (d.i. het interne kompas van de organisatie waarlangs iedereen zijn of haar gedrag richting geeft). Möbius verzamelde input binnen de organisatie en concretiseerde deze samen met het directiecomité tot een driehoeksteen van strategie (missie, visie, waarden).

Identificeren van een duidelijke strategische positionering

Elke organisatie, ook een zorginstelling, streeft naar een unieke positionering, enerzijds om zich te differentiëren van de concurrentie, anderzijds om aan de patient duidelijk te maken waar de organisatie voor staat. Samen met AZ Sint-Rembert identificeerde Möbius de strategische positionering in termen van medisch portfolio en strategische doelstellingen

De strategie verankeren tot in elke vezel van de organisatie

Möbius gaat tot op de eindmeet. Na het opbouwen van de strategie vanuit de organisatie werd deze ook terug binnengebracht bij AZ Sint-Rembert tot op de werkvloer. Concrete operationele doelstellingen helpen bij het definiëren van ziekenhuis brede initiatieven; strategie wordt eveneens vertaald naar een plan voor zowel medische als niet-medische diensten (zoals beleidsplanning). Succesfactor nummer één in dit traject is een grondige en weloverwogen communicatie.

Doorzetten voor duurzame verandering

Strategie implementeren is één ding; deze duurzaam laten doordringen iets anders. Het opvolgen van doelstellingen en activiteiten, het visueel maken van vooruitgang en het vieren van successen zijn slechts enkele van de instrumenten om van verandering verankering te maken.

Resultaat

Een samenwerking met Möbius heeft geleid tot de volgende concrete resultaten:

  • Een unieke en concrete positionering binnen het ziekenhuislandschap aan de hand van missie, visie, waarden en strategische positionering.
  • Strategische doelstellingen, vertaald naar concrete operationele doelstellingen.
  • Mix van projecten op ziekenhuis breed niveau en beleidsplannen op afdelingsniveau. Dit vertaald naar concrete en meetbare veranderingen op de werkvloer.
  • Een door iedereen gedragen strategie-implementatie via een welomlijnd communicatieplan.

Bedankt voor het lezen

Delen case