Hoe beleef jij Brussel?

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, en de minister voor Jeugdhulp, Justitiehuizen, Sport en de Promotie van Brussel van de Fédération Wallonie-Bruxelles Rachid Madrane wensten de burger te betrekken bij hun beleid rond Brussel en lanceerden daartoe het 'Burgerkabinet Brussel / Cabinet citoyen Bruxelles'.
Laura Vanhee

Strategische uitdaging

De Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, en de minister voor Jeugdhulp, Justitiehuizen, Sport en de Promotie van Brussel van de Fédération Wallonie-Bruxelles Rachid Madrane wensten de burger te betrekken bij hun beleid rond Brussel en lanceerden daartoe het “burgerkabinet Brussel / cabinet citoyen Bruxelles”. Brussel staat immers steeds meer in de belangstelling. Beide ministers wensten daarom bij Vlamingen, Walen en Brusselaars na te gaan hoe zij naar Brussel kijken en hoe het wederzijds begrip en respect kan worden verbeterd.

Aanpak

Voor deze opdracht teamde Möbius samen met twee andere innovatieve bedrijven: Citizenlab en Synthetron. Samen met hen begeleidden we parallel het Nederlandstalige en Franstalige traject.

Bij de opstart van het project werd naast de traditionele elementen zoals de verfijning van het plan van aanpak, de projectstructuur, rapportering etc. bijzondere aandacht besteed aan de communicatie. De kracht van een burgerkabinet is immers evenredig met de kwaliteit en de effectiviteit van een goede communicatiecampagne en rekrutering van voldoende deelnemers.

In de eerste fase van het project werd het platform van Citizenlab gebruikt om de ideeëngeneratie te lanceren. Burgers konden op een online platform hun visie delen rond bepaalde thema’s, en tevens reageren op de mening van anderen.

Aan de hand van een analyse van de antwoorden en ideeën op het online platform werden een aantal grote lijnen bepaald. Deze werden vertaald naar concrete onderzoeksvragen en werden in een tweede verdiepingsfase verder uitgelicht aan de hand van de technologie van Synthetron waarbij burgers gepland en tegelijkertijd vanop hun eigen computer konden deelnemen aan een online debat en intens in dialoog traden.

De output van deze twee fases vormde een rijke en hanteerbare input voor de fysieke sessies van het burgerkabinet. Deze werden parallel georganiseerd voor het Nederlandstalige en Franstalige traject. Doorheen een dag van interactieve debatten en brainstormsessies met bijna honderd deelnemers mondden deze burgerkabinetten uit in concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd door de burgers.

Resultaat

Verschillende duizenden mensen bezochten het online platform van het burgerkabinet; verschillende honderden mensen waren aanwezig op de fysieke sessies. Aan het einde van de fysieke sessie ontvingen beide ministers uit de mond van de burgers een lijst van de drie meest populaire aanbevelingen voor de verschillende thema’s in relatie tot Brussel. Een exhaustief eindrapport werd opgemaakt, dat tevens de input vormde voor een analyse uitgevoerd door CEVIPOL (Centre d’étude de la vie Politique – ULB) en BRIO (Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum).

Bedankt voor het lezen

Delen case