Een dynamiek van continue verbetering in het OK

In het kader van haar strategische doelstellingen wenste het ziekenhuis CHR La Citadelle een echte dynamiek van continue verbetering op gang te brengen.
Nicolas Claus

Strategische uitdaging

Doel van de strategische pijler Win3 in het ziekenhuis CHR La Citadelle is een echte dynamiek van continue verbetering op gang brengen. Om dit te realiseren in de operatiekwartieren van de sites Citadelle en Sainte Rosalie, heeft Möbius het proces gestimuleerd en begeleid met de hulp van interne ambassadeurs die vooraf ook door Möbius waren opgeleid. De focus bij deze opdracht lag op uiteenlopende aspecten om te streven naar operationele uitmuntendheid: cultuur, strategie en verbetertools.

Aanpak

Eerst en vooral hebben we de huidige werking tegen het licht gehouden. Dat gebeurde door bestaande documenten te analyseren, maar vooral door gesprekken met belangrijke actoren te voeren, door bedrijfsbezoeken af te leggen en door parallellen te trekken met best practices van andere operatiekwartieren.

Om iedereen van het operatiekwartier aan boord te krijgen, werden werkgroepen opgericht voor alle belangrijke disciplines binnen het operatiekwartier: Governance/planning, Organisatie/traject, Administratie/IT, Samenwerking met de ondersteunende diensten.

De directie van het ziekenhuis werd geïntroduceerd in de principes van het Shingo Model, dat een verbetercultuur bevordert en gericht is op het gedrag van alle betrokkenen op elk hiërarchisch echelon. Om het project een concrete strategische koers te geven, werden ook de visie en de strategische doelstellingen van het OK gedefinieerd.

Resultaat

Volgende zaken werden gerealiseerd om een continue verbetering in de hand te werken:

  • Een vergelijking op basis van cijfers van de werking van het operatiekwartier met acht andere ziekenhuizen
  • Een realistisch en gedetailleerd uitvoeringsplan, inclusief geïdentificeerde en geprioriteerde verbeteracties (zoals de analyse van de bezettingsgraad en herhaaldelijke wijziging van de dienstroosters en overdracht van dienstroosters en van de activiteiten tussen de sites), quick wins en aanduiding en responsabilisering van de actoren
  • Een bestuursstructuur om de doorgevoerde verbeteringen te volgen en te sturen
  • Gemba walks en verbeterbord in het OK
  • Opleiding in lean tools door de interne ambassadeurs
  • Bepaling van de visie en de strategische en operationele doelstellingen voor het OK en de KPI’s om deze te kunnen meten

Bedankt voor het lezen

Delen case