Co-constructie van het toekomstige rekruterings- / aanwervingsproces

In het kader van de bestuursovereenkomst 2016-2020 van de Federale Overheidsdienst van Wallonië, wenste het secretariaat-generaal begeleiding voor het optimalisatieproject inzake het rekruterings- en aanwervingsproces de SPW. Zoals bij elk openbaar bestuur zijn bij dit proces meerdere belanghebbenden betrokken, is het onderworpen aan een strikte regelgeving en is het tegelijkertijd van strategisch belang voor het ambt. De ambitie was dan ook om een verbeterd, vereenvoudigd en geharmoniseerd proces in te voeren voor zowel statutaire als contractuele functies.
Laura Vanhee

Aanpak

Möbius heeft resoluut gekozen voor een co-constructieve benadering van het toekomstige selectie- / aanwervingsproces. Om deze benadering te realiseren zijn er verschillende fases doorlopen:

  • Het organiseren van workshops met alle betrokken ambtenaren en stakeholders om de huidige processen te beschrijven en verbeterideeën van de ambtenaren zelf te verzamelen;
  • Het gezamenlijk inrichten van inspirerende workshops over diverse onderwerpen zoals gebruikersgerichtheid, interne controle en administratieve vereenvoudiging;
  • Het uitvoeren van een benchmark met andere regionale en federale autoriteiten in België om best practices te identificeren.

Op basis van de zo verzamelde informatie werden verschillende verbetercenario’s voorgelegd aan de belanghebbenden binnen het secretariaat-generaal, maar ook aan de klanten – de SPW-activiteiten. De intense samenwerking van al deze actoren heeft geresulteerd in een gedeelde visie op het toekomstige proces en op de organisatiestructuur die nodig is voor de invoer van dit toekomstig proces.

 

Resultaat

Dankzij het geleverde werk heeft de SPW nu een gedeelde strategische oriëntatie die door alle actoren in het proces wordt gedragen. Het implementatieplan dat aan het eind van dit project werd afgewerkt, stelde de SPW in staat om de implementatie van deze visie te structureren. Gedurende het hele project werkte Möbius nauw samen met de interne projectmanager. Deze aanpak maakte een perfecte alignering mogelijk tussen de interne projectmanager en de consultant, en zorgde voor een rolverdeling waarin iedereen zijn sterke punten kon inzetten.

Bedankt voor het lezen

Delen case