Naar een synergie die verder gaat dan de huidige netwerken

22 ziekenhuisinstellingen wensten een simulatietool waarbij diverse samenwerkingsscenario's en modaliteiten kunnen gesimuleerd worden en de financiële implicaties kunnen bepaald worden.
Olivier Camaly

Proficiat voor het geleverde werk in het kader van de logistieke studie over Wallonië en Brussel. Dat was een enorme opdracht met uiterst ambitieuze doelstellingen, maar jullie hebben ze tot een goed einde gebracht! Ik ben ervan overtuigd dat deze studie een referentie zal worden voor dergelijke projecten.

Guillebert de Fauconval, Administratieve en financiële directie
Kliniek Sint-Jan

Strategische uitdaging

De gezondheidsinstellingen moeten om kosten te besparen en kwaliteit te optimaliseren, samenwerkingen opzetten in domeinen die niet tot hun core business behoren. Möbius heeft 22 ziekenhuisinstellingen begeleid bij een gezamenlijke analyse en denkoefening over het oprichten van ‘geïntegreerde serviceplatforms’. Deze oefening zal de ziekenhuizen toelaten om een geobjectiveerde beslissing te nemen over de nodige samenwerkingen, inplanting, haalbaarheid en werking van deze geïntegreerde logistieke platformen op basis van mathematische simulaties.

Aanpak

Het project liep van juli 2015 tot april 2017 en kan worden onderverdeeld in twee grote fasen.

Tijdens een eerste fase faciliteerde Möbius het denkproces rond de missie, visie, doelstellingen van deze logistieke platformen zowel via individuele gesprekken met de zorginstellingen als via gezamenlijke workshops. Een aantal nationale en internationale voorbeelden werden als referentie gebruikt. Op deze manier werd een consensus bereikt over de modaliteiten, perimeter (apotheek, sterilisatie en magazijn) en werd een eerste highlevel haalbaarheidsstudie gemaakt.

In een tweede fase werd een simulatiemodel gebouwd door Möbius. Enerzijds op basis van de processen die opgesteld werden samen met experts van de verschillende instellingen. Deze toekomstige processen werden op basis van regelgeving en kwaliteitseisen in consensus vastgelegd. Anderzijds werden een hele reeks gegevens opgevraagd. Het model bevat een hele reeks variabele parameters zodat elke instelling via simulatie verschillende scenario’s kan berekenen. In deze fase werden ook samen met de experten de visie, opportuniteiten, beperkingen en vereisten vastgelegd voor de verschillende stromen (apotheek, sterilisatie en magazijn).

Resultaat

De directies van de ziekenhuizen beschikken voortaan over een simulatietool waarmee ze diverse samenwerkingsscenario’s en modaliteiten kunnen simuleren en bepalen wat de financiële implicaties zijn. Dit laat toe om de beslissing omtrent de partners, plaats, procedures en modaliteiten te objectiveren en optimaliseren.

Bedankt voor het lezen

Delen case