Implementatie gegevensmanagement

Gemeente Oosterhout wil een organisatie zijn 'van de toekomst', die kan omgaan met alle digitale transformaties binnen de overheidssector, en maakte de beslissing om te investeren in een goede gegevenshuishouding.
Marjolein Hendriks

Strategische uitdaging

De gemeente Oosterhout besefte dat ze goud in handen hebben met alle data waarover ze beschikten. Echter, de data werd nauwelijks gebruikt, was van slechte kwaliteit en voldeed waarschijnlijk niet aan de privacy- en informatiebeveiligingswetgeving. Ook had men geen zicht op welke data men allemaal in huis had.

Door dit gebrek aan inzicht was het voor de gemeente Oosterhout moeilijk om samen te werken integraal binnen de organisatie en met ketenpartners. Tevens was het lastig om processen goed te voeden. Met de toenemende samenwerking met ketenpartners als gevolg van de decentralisaties in het sociale domein en de komst van de omgevingswet, besefte de gemeente Oosterhout dat ze hun data moesten gaan ontsluiten. Hiermee wilde ze een organisatie zijn van de toekomst, die kan omgaan met alle digitale transities die op de overheid afkomen.

Aanpak

Möbius heeft er in Oosterhout op aangedrongen om eerst goed na te denken over de basis van alle data alvorens deze te gaan ontsluiten. De gemeente loopt immers risico, wanneer ze deze data gaat ontsluiten, uitwisselen en wellicht zelfs gaat aanbieden terwijl er niet goed nagedacht is over bijvoorbeeld de datakwaliteit en privacy.

Basis datahuishouding

De basis van al die data is het organiseren van een goede gegevenshuishouding. In Nederland waren een aantal gemeenten voorzichtig aan het nadenken over gegevensmanagement, maar een goed voorbeeld lag er nog niet. Möbius heeft samen met de gemeente Oosterhout nagedacht over de basis datahuishouding. Welke elementen moet deze allemaal bevatten?

Rollen en competenties

Ook is er een inventarisatie gedaan op welke rollen, taken en verantwoordelijkheden hiervoor nodig zijn. Naar aanleiding van deze inventarisatie heeft Möbius de conclusie getrokken dat er veelal andere rollen en competenties nodig zijn om gegevensmanagement te kunnen uitvoeren.

Draagvlak en bewustwording

Möbius heeft parallel aan dit alles ook gewerkt aan bewustwording, draagvlak en enthousiasme voor het onderwerp. Managers moeten zich bewust worden van hun verantwoordelijkheden als proceseigenaar maar ook beseffen welke enorme kansen er ontstaan bij het toepassen van data.

Resultaat

De denkoefening omtrent een basis datahuishouding is geresulteerd in een kader voor gegevensmanagement, met een handboek ‘gegevensmanagement voor dummies’, een overall proces en talloze sjablonen en procedures.

De inventarisatie over rollen en competenties heeft concreet geleid tot een complete beschrijving van rollen, taken en verantwoordelijkheden die nodig zijn voor de implementatie van gegevensmanagement. Concreet werd aan de politiek extra middelen gevraagd en is er een speciaal team gegevensmanagement in het leven geroepen.

Door het project gegevensmanagement beschikt de gemeente Oosterhout ten slotte ook over een geheel van taken, middelen en procedures waardoor de organisatie altijd op het juiste moment over gegevens met de juiste kwaliteit beschikt en wordt er aan wet- en regelgeving voldaan. Hierdoor kan de gemeente Oosterhout 24/7 (digitale) dienstverlening aanbieden, proactief beleid maken en beter sturen door betere management informatie.

Bedankt voor het lezen

Delen case