Kennissessie Operationele Excellentie in de zorg- en welzijnssector: Het "ware noorden" bepalen

Praktische informatie

16 april 2024 | 9:00-12:00
Online