Kennissessie Operationele Excellentie in de zorg- en welzijnssector: Processen analyseren en optimaliseren

Praktische informatie

23 mei 2024 | 12:00-14:00
Online