Kennissessie Operationele Excellentie in de zorg- en welzijnssector: Efficiënte personeelsplanning en -roostering

Praktische informatie

11 juni 2024 | 12:00-15:00
Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel