Kennissessie Operationele Excellentie in de zorg- en welzijnssector: Naar een duurzame implementatie van verbeterinen

Praktische informatie

21 november 2024 | 9:00-12:00
Muntpunt, Munt 6, 1000 Brussel