Transitiemanagement

Navigeren in tijden van disruptie en bijdragen aan een samenleving in transitie

Een groter verhaal

We leven in een tijdperk van verandering, volgens sommigen een verandering van tijdperk. We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. De samenleving is in transitie.

Transitiemanagement is de zoektocht naar hoe we ons tot deze nieuwe realiteit kunnen verhouden. Het is geen lineair veranderproces van A naar B. Het is een gelaagd, transformatief leerproces. Dit start bij het goed in kaart brengen van de context in transitie om van daaruit scherp te krijgen welke rol jouw organisatie hierin te spelen heeft. Samen met andere actoren dragen we zo bij aan het grotere verhaal dat de slagkracht van elke individuele actor overstijgt.

In deze dienstverlening bundelen we onze expertise van verandermanagement, samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording en organisatie- en netwerkontwikkeling tot één coherent geheel met een gelaagde aanpak.

Jouw uitdagingen, onze expertise

Navigeren in complexiteit en onzekerheid

  • Krijg tools en handvaten om kundig om te gaan met het onbekende
  • Verwerf inzicht op de kansen en hefbomen die zich aanbieden in deze context
  • Ontwikkel een gedragen visie en robuuste strategie, in co-creatie met belanghebbenden
  • Realiseer een uitvoerbaar en wendbaar actieplan met draagvlak

Actoren laten samenwerken (voorbij hun eigenbelang)

  • Engageer belanghebbenden om samen te werken aan een groter verhaal
  • Verenig een ecosysteem van actoren voor lange termijn samenwerking
  • Werk aan een constructief samenwerkingsklimaat

Een passende organisatiecultuur en leiderschap

  • Transformeer naar een organisatiestructuur die voorbereid is op disruptieve veranderingen
  • Ontwikkel een cultuur waarin de talenten en passie van medewerkers ten volle ingezet worden
  • Bouw aan vertrouwen als basis voor succes

Onze tevreden klanten

"[...] Daar heb je ook heel wat geduld, vriendelijkheid, frustratietolerantie en doorzettingsvermogen voor nodig. Het is ook cruciaal dat iemand in staat is om alle werven die lopen te verbinden, en ervoor zorgt dat je niet eindigt met een plan vol losse eindjes. Te weten dat Möbius dat alles mee in handen houdt, is een hele geruststelling."

Alexander Witpas - Team Algemene Preventie Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

Bekijk alle cases

Onze experten in Transitiemanagement

Gerelateerde expertises

Persoonlijke Ontwikkeling

Vormgeven aan krachtige persoonlijke ontwikkelingstrajecten en interventies.

Samenwerking & Netwerkontwerp

Opbouwen van hoogwaardige teams en faciliteren van vergaderingen op basis van beproefde recepten. Op die manier creëren we speciale, inspirerende en effectieve ervaringen.

Organisatieontwikkeling

Structureren van jouw organisatie op diverse manieren die zich niet laten beperken tot een traditionele management hiërarchie.

Verandermanagement

Omgaan met en organiseren van verandering zijn essentiële competenties in elke organisatie. We willen allemaal verandering, maar niemand is bereid om te veranderen.