Interactieve Inspiratie Sessie over Agile Implementaties: Hoe manage je de verandering naar Agile werken? Van praten over, naar doen!

26 januari 2021

En dan ben je zover! Het senior management wil heel graag Agile werken en heeft het er vooral over. Er wordt gezorgd dat operationele ontwikkelteams conform het scrum framework gaan werken. Het management blijft sturen op de al bekende metrics en werkt het liefst in een hybride organisatie. Durven ze wel echt Agile te gaan werken? Nog steeds last van waterval-plannings-gedrag? Begint er al vanuit het management kritiek te komen op de agile werkwijze?

In een eerdere inspiratiesessie hebben we vastgesteld dat er behoefte is aan transitie-scenario’s om Agile te implementeren. Inzicht in het wegnemen van bovenstaande genoemde blokkades is hard nodig.

Daarom gaan we in gesprek met Agile deskundigen en senior Agile coaches. Leer van elkaar hoe je betrokkenheid van management kunt vergroten en zo succesvol Agile te werken.

 • We bespreken in een open setting elkaars praktijkervaringen
 • Leer van elkaars uitdagingen en hoe anderen daar mee omgaan.
 • Vergroot jouw inzicht en kennis in praktisch werkende aanpakken voor Agile werken
 • Verkrijg ideeën rondom het succesvol implementeren van Agile frameworks.
 • We discussiëren over het vergroten van de betrokkenheid van management bij Agile werken.

Möbius organiseert regelmatig inspiratiesessies, in deze sessie staat Agile werken nog een keer centraal. Deze keer gaan we op dinsdag 26 januari dieper in op mogelijke aanpakken om de transitie naar Agile mogelijk te maken. Als deelnemer krijg je daardoor de mogelijkheid om te leren en met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen om management actief mee te krijgen. Dit alles onder begeleiding van onze Agile coaches.

Traditionele manager versus de agile manager.

Een traditionele manager stuurt top-down, controleert, heeft de management info en wil metrics om aan te sturen. De agile manager creëert vertrouwen en heeft het in medewerkers, werkt bottom-up, stimuleert om uit te proberen en staat fouten maken toe, geeft managementinformatie aan teams en heeft het alleen over de metrics die betrekking hebben op het leveren van toegevoegde waarde.

Impact Agile implementaties

SAFe Lean Agile Principles

 1. Take an economic view
 2. Apply systems thinking
 3. Assume variability; preserve options
 4. Build incrementally with fast, integrated learning cycles
 5. Base milestones on objective evaluation of working systems
 6. Visualize and limit WIP, reduce batch sizes, and manage queue lengths
 7. Apply cadence, synchronize with cross-domain planning
 8. Unlock the intrinsic motivation of knowledge workers
 9. Decentralize decision-making

Lean Agile Management aanpak

Leidraad voor ideaal gedrag

 • Richten op activiteiten die bijdragen aan optimaliseren van de business waarde
 • Gedeelde visie topmanagement en managementlagen in de organisatie
 • Investering in value streams creëert gerichte resultaten.
 • Geef beslissingsbevoegdheid aan teams. Stimuleer actie, het maken van fouten en heb vertrouwen.
 • Verkort investeringscycli en zorg voor continue transparantie.
 • Beweeg binnen bandbreedten, ook wel vangrails genoemd. 

Programma van deze Agile Interactieve Inspiratie Sessie

•  16:00 : Check-in

•  16:05 : Setting the Scene

•  16.15 : Interactieve presentatie Lean Agile management-aanpak

•  16.30 : Plenaire discussie en beeldvorming

•  17.30 : Check-out

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in Agile werken is uiteraard welkom. Deze inspiratiesessie richt zich vooral op de volgende functies: IT–manager, productmanager, kwaliteitsmanager, development manager, compliance manager, programma manager, scrum master, product owner, informatiemanager, afdelingsmanager of vergelijkbare managementfuncties.

Dit event is gratis en wordt geheel verzorgd door Möbius. We vragen u om u hieronder in te schrijven bij interesse en ons op de hoogte te brengen indien u door onvoorziene omstandigheden niet aanwezig kunt zijn.

Datum en locatie

Dinsdag 26 januari van 16:00 – 17:30 via Teams. Indien je je aanmeldt via het formulier onderaan deze pagina krijg je een link toegestuurd.

Contact

Mocht u praktische vragen hebben over deze inspiratiesessie dan kunt u terecht bij Arthur Wendel via arthur.wendel@mobius.eu of +31 6 12 50 41 68.

Ik meld me aan voor de Agile Interactieve Inspiratie Sessie op 26 januari!