Onze expertise in circulaire steden en regio’s

In een circulaire stad of regio worden materialen, energie, water, ruimte en voedsel efficiënter gebruikt door kringlopen slim te sluiten. Om daartoe te komen, verankeren we de principes van de circulaire economie in het denken en doen van stedelijke beleidsmakers, lokale ondernemers, kennisinstellingen en burgers.

Laten we kennis maken

Getuigenissen over onze circulaire expertise

Wij helpen je om de circulaire economie in jouw stad of regio tot leven te brengen en bereiden je zo voor op de toekomst.

Lees meer over onze diensten.

Uitwerken van stedelijke circulaire strategie

Wil je weten op welke manier de circulaire economie meerwaarde kan bieden in jouw regio?

Stimuleren van circulair ondernemerschap

We helpen je een broedplaats van circulaire ondernemers creëren en bieden hen begeleiding op maat.

Creëren van samenwerking

Samenwerking is cruciaal in een circulaire economie. Daarom helpen we de juiste fysieke en digitale ontmoetingsplaatsen op te zetten.

Stimuleren van circulair bouwen en duurzaam gebouwbeheer

Binnen de bouwsector bestaan grote opportuniteiten voor het sluiten van kringlopen. Wil je jouw stedelijke infrastructuur verduurzamen?

Realiseren van circulaire aankopen

Als stad kan je een voortrekkersrol opnemen door het verduurzamen van de eigen interne organisatie. Het aankoopproces is hierbij een ideaal startpunt.

Faciliteren van duurzame mobiliteit

Zoek je het optimale mix voor je stedelijke mobiliteit, in lijn met de laatste evoluties en mogelijkheden?

Samen met onze strategische partners zijn we een one-stop-shop voor advies over de verschillende bouwstenen van de circulaire economie.

VITO is een autoriteit op het gebied van duurzaam materialenbeheer. VITO berekent de recycleerbaarheid van materialen en producten en vindt innovatieve oplossingen om afvalstromen te valoriseren.

Edmire stimuleert duurzame innovatie via het analyseren van producten en het ontwerpen van alternatieven volgens de principes van de circulaire economie.

Onze experten

Mathias Fahy
Helen Versluys
Helen Versluys
Danielle Dewickere
Danielle Dewickere
Ania Coen
Ania Coen