Uitwerken stedelijke circulaire strategie

Wil je weten op welke manier de circulaire economie meerwaarde kan bieden in jouw regio? Vraag je je af wat de impact ervan is op de tewerkstelling, luchtkwaliteit, economische groei en nog zo veel meer? Samen zoeken we naar antwoorden en creëren we op basis hiervan jouw circulaire strategie en acties.

  • We brengen materiaalstromen en circulaire initiatieven in kaart, met inbegrip van hun ecologische en socio-economische impact.
  • We helpen je jouw circulaire visie scherp te stellen, er (meetbare) doelstellingen aan de koppelen en die te vertalen naar een actieplan en concrete pilootprojecten.
  • We ontwikkelen de ondersteunende tools die je nodig hebt om op regelmatige tijdstippen te meten hoe effectief jouw stad of regio is in haar overgang van lineaire naar circulaire modellen. 

Duurzaamheid en het welvaren van je regio gaan hand in hand.

Stimuleren van circulaire ondernemers in jouw stad of regio

We helpen je een broedplaats van circulaire ondernemers creëren en begeleiden hen op verschillende vlakken.

  • ‘Generating ideas’: We bieden bedrijven, startups, maatwerkbedrijven enzoverder inspiratie rond circulaire economie en helpen hen ontdekken hoe zij er concreet mee aan de slag kunnen.
  • ‘Shaping & testing’: We begeleiden stedelijke actoren die de omslag maken naar een circulair business model. We werken een sterke waardepropositie uit (‘what’s in it’ voor de klant) en evalueren de (financiële) haalbaarheid van de circulaire oplossing.
  • ‘Piloting & scaling’: We helpen circulaire ondernemers hun ideeën in de praktijk brengen door het uittekenen van systemen voor inzameling en (omgekeerde) logistiek, door het opmaken van een roadmap voor circulair productontwerp, door de identificatie van ondersteunende digitale tools en financieringsmogelijkheden enzovoort.

Ben je geïnteresseerd in ons aanbod rond circulaire economie en duurzaamheid voor bedrijven?

Creëren van circulaire samenwerkingsverbanden en (digitale en fysieke) ontmoetingsplaatsen

Samenwerking is één van de sleutelfactoren tot een circulaire economie. Wil je dit faciliteren in jouw eigen regio? Wil je ideeën, materialenstromen of circulaire doeners samenbrengen?

  • We bouwen een ecosysteem uit rond een bepaalde stroom of keten (bv. plastics of bouw), creëren een ‘burning platform’ en bouwen aan een skill set door middel van inspiratie en training.
  • We helpen de juiste fysieke en digitale plekken voor co-creatie van circulaire producten en diensten op te zetten. 
  • We gaan na hoe je de nodige data-infrastructuur en informatie kan voorzien zodat burgers, organisaties en bedrijven in jouw stad of regio hun circulaire oplossingen gemakkelijker kunnen waarmaken.

Ben je benieuwd naar wat dit kan betekenen voor jouw regio?

Wil je meteen zelf aan de slag?