Circulair bouwen en duurzaam gebouwbeheer

Binnen de bouwsector bestaan grote opportuniteiten voor het sluiten van kringlopen. Wil je jouw stedelijke infrastructuur verduurzamen? Vraag je je af hoe je kan inzetten op slimme ontwerpen, herbruikbare bouwsystemen en optimaal gebruik van gebouwen?

  • We begeleiden het aanbestedingsproces voor een circulaire renovatie of nieuwbouwproject. We helpen bij de integratie van ambities rond circulaire materialen, veranderingsgericht en demonteerbaar bouwen, en innovatieve businessmodellen waarbij het eigenaarschap bij de ontwikkelaar of producent blijft.
  • We onderzoeken hoe een gebouwenpark optimaal te benutten. We brengen het volledige patrimonium in kaart en doen voorstellen voor de beste multifunctionele invulling.

Inzetten van aankoop als hefboom voor de circulaire economie

Als stad kan je een voortrekkersrol opnemen door het verduurzamen van je eigen interne organisatie. Het aankoopproces is hierbij een geschikte hefboom om zowel intern als extern zaken in beweging te zetten. Zo inspireer je jouw medewerkers én motiveer je jouw leveranciers om een circulair aanbod vorm te geven.

  • We geven training over het integreren van de circulaire economie principes (materiaal- en productselectie, aankopen van diensten in plaats van producten, delen, …) in het aankoopproces. 
  • We helpen inkopers en facility managers om circulariteit te integreren in specifieke aankoopprocessen.  

Ben je benieuwd naar wat dit kan betekenen voor jouw stad?

Faciliteren van duurzame mobiliteitskeuzes

Zoek je de optimale mix voor jouw stedelijke mobiliteit, in lijn met de laatste evoluties en mogelijkheden?

  • We helpen het mobiliteitsbeleid (van jouw organisatie en/of in jouw stad of regio) te verduurzamen en het af te stemmen op opkomende trends zoals de deeleconomie, mobiliteit als een dienst en elektrische mobiliteit.

Wil je meteen zelf aan de slag?