We willen allemaal verandering maar niet veranderd worden.

Het omgaan met en organiseren van verandering zijn al lang essentiële competenties gebleken in elke organisatie. Er bestaan heel wat uiteenlopende visies op hoe u dat dan best aanpakt, elk met hun voor- en nadelen. Het beheren van verandering wordt bovendien steeds meer een basiscompetentie van elke autonome medewerker.

We zullen nooit meer in een wereld
leven die zo langzaam verandert
als vandaag.

Onze visie

Trüvius biedt zowel de methodiek als het instrumentarium voor verandermanagement. Voortschrijdend inzicht en collectieve wijsheid staan hoog in het vaandel en worden in functie van de context en uitdagingen steeds gecombineerd met een resultaatsgerichte, opbouwende, gefaseerde en bevlogen veranderaanpak met continue aandacht voor strategie, belanghebbenden, communicatie, procesbegeleiding, vorming, training en ontwikkeling, monitoring én project management.

Luister naar onze podcast over Transitiemanagement

Onze diensten

Ontwerp van een veranderaanpak

We begeleiden uw organisatie bij het ontwerpen van een degelijke en effectieve veranderaanpak.

Beheer van de verandering

We maken van uw uitdaging de onze en nemen de rol op van change manager om een vooropgestelde veranderaanpak in de realiteit te brengen.

Ondersteuning in veranderdomeinen

Onze experten staan u bij in het kwalitatief aanpakken van uw verandertraject op diverse vlakken.

Coaching van change agents

We coachen uw mensen in alle lagen van de organisatie om de verandering van binnenuit mee te dragen én vorm te geven.