TRÜVIUS

PEOPLE MATTER

We leven in bijzonder interessante tijden, het tijdperk van ‘disruptie’ met bijzondere digitale, maatschappelijke, ecologische, economische én menselijke uitdagingen, om maar enkele te noemen. We zien vele klanten en actoren in de maatschappij zichzelf heruitvinden. Het bezielen van een organisatie wordt steeds noodzakelijker om klanten, burgers en andere belanghebbenden te blijven overtuigen om producten of diensten af te nemen of om samen te werken. Wist u dat een organisatie met een maatschappelijk doel, de zogenaamde purpose-gedreven organisatie, gekenmerkt wordt door een ongezien niveau van betrokkenheid bij haar medewerkers en partners?

Meer weten?

Bezoek de nieuwe website:

www.truvius.org

DE MENS CENTRAAL

Purpose-gedreven organisaties bouwen aan de toekomst. De succesfactor van deze organisaties? Ze plaatsen resoluut de mens centraal, in alles wat ze doen. Vandaar de keuze om de man van Vitruvius, kortweg Trüvius, dankzij Leonardo Da Vinci symbool voor de universele mens, als symbool voor onze organisatie te nemen.

Möbius wil een maatschappelijk positieve impact hebben dankzij het samenbrengen van uitzonderlijke mensen en organisaties, om samen uitzonderlijke resultaten neer te zetten. Om dit nog beter te realiseren stelt Möbius via Trüvius nu ook haar ‘zachte’ dienstverlening gebundeld ter beschikking.

  Ontwikkelen

Alles start bij het individu.

We ervaren dagelijks de impact van inzetten op persoonlijke ontwikkeling. Succesvolle organisaties verhogen stelselmatig de autonomie van hun medewerkers. Persoonlijk leiderschap is een noodzakelijke voorwaarde.

Trüvius beschikt over een netwerk van gecertificeerde coaches en trainers die samen met haar klanten krachtige ontwikkelingstrajecten en -interventies gestalte geven.

Sleutelwoorden

Coaching, executive coaching, groepscoaching, leiderschapsontwikkeling, training, mentoring, lerende organisatie, opleidingstrajecten, blended learning

  Samenwerken

Het geheel is meer dan de delen.

Innovatieve organisaties creëren de context waarin mensen vlot samenwerken. There is no free lunch. Samenwerken in een team is geen vanzelfsprekendheid. De wetenschap is helder: teams ontwikkelen vergt de juiste omkadering en focus.

Of misschien wilt u uw directieteam inspireren? Een succesvolle teambijeenkomst of seminarie realiseren? De diversiteit van verschillende stakeholders inzetten? Trüvius hanteert beproefde recepten om performante teams uit te bouwen. Trüvius faciliteert uw bijeenkomst om er een bijzondere, inspirerende en doeltreffende ervaring van te maken.

Sleutelwoorden

Teamontwikkeling, team coaching, team design, team assessment, samenwerking, diversiteit, conflicthantering, facilitatie, large group interventions, open space, wereldcafe, art of hosting, efficiënt vergaderen, workshops, seminaries, burgerparticipatie

  Structureren

Culture eats strategy for breakfast. Structure eats culture for dinner.

Het aantal manieren om je organisatie structuur te geven is al lang niet meer beperkt tot een traditionele management hiërarchie. Succesvolle alternatieven tonen dat het ook anders kan.

Hebt u wel eens het gevoel dat de structuur van uw organisatie uw ambities in de weg staat? Hebt u al het evenwicht gevonden tussen coördinatie en (de illusie van) controle enerzijds en autonomie en flexibiliteit anderzijds?

Trüvius is Holacratisch georganiseerd en ondersteunt Möbius bij het succesvol organiseren van meer dan 100 mensen in een fluïde organisatiestructuur. ‘Walk your talk’ heet dat dan. Trüvius plaatst ook uw mensen centraal geïnspireerd door verschillende innovatieve raamwerken en stromingen.

Sleutelwoorden

Zelfsturing, Sociocracy, S3, Holacracy, Fluïde organisaties, Innovatieve arbeidsorganisaties, Wendbare organisatie, Agile corporation, organisatienetwerken, SAFE

  Veranderen

We will never again live in a world that is changing as slowly as today.

We willen allemaal verandering maar niet veranderd worden. Het omgaan met en organiseren van verandering is al lang een essentiële competentie gebleken in elke organisatie. Er bestaan heel wat uiteenlopende visies op hoe u dat dan best aanpakt, elke met hun voor- en nadelen. Het beheren van verandering wordt bovendien steeds meer een basiscompetentie van elke autonome medewerker.

Trüvius heeft een methodiek voor verandermanagement, en een bijhorend instrumentarium, die in functie van de context en uitdagingen concreet wordt omgezet naar een pragmatische, bevlogen veranderaanpak.

Sleutelwoorden

Leren veranderen, ADKAR, Kotter, Senge, projectmanagement, PMBOK, PRINCE2, Roadmap design, heatmaps, krachtenveldanalyse, agile, iteratief, stakeholder management, communicatie, procesbegeleiding, verankering, organisatiecoaching, scrum, Kanban

Onze experten

Kim Oostvogels
Ella De Keyne