Persoonlijke ontwikkeling

"Alles begint bij het individu"

Waarom blijven we onszelf ontwikkelen?

Onze visie

  • Focus op het stimuleren van eigenaarschap van het eigen ontwikkelingsproject.

  • Aanpak in functie van de realisatie van de ontwikkeldoelen en bijsturing waar nodig.

  • Leercontext waarbij werkplekleren centraal staat.

  • Trajecten die rekening houden met het relationele aspect van leiderschapsvaardigheden en, waar zinvol, persoonlijke ontwikkeling ook benaderen vanuit een teamperspectief.

Hoe kunnen we jou helpen?

De lerende organisatie

Op basis van onze ervaring fungeren wij als een waardevol klankbord en helpen we het lerend vermogen van uw organisatie in kaart te brengen. Hiervoor komen onze advies-, organisatorische en projectmanagementvaardigheden goed van pas.

Onze experten in persoonlijke ontwikkeling

Picture of Lien Vossaert

Lien Vossaert

Picture of Lynn Vanleysen

Lynn Vanleysen

Picture of Jef Meeus

Jef Meeus

Gerelateerde onderwerpen

Verandermanagement

Omgaan met en organiseren van verandering zijn essentiële competenties in elke organisatie. We willen allemaal verandering, maar niemand is bereid om te veranderen.

Samenwerking & Netwerkontwerp

Opbouwen van hoogwaardige teams en faciliteren van vergaderingen op basis van beproefde recepten. Op die manier creëren we speciale, inspirerende en effectieve ervaringen.

Organisatieontwikkeling

Structureren van jouw organisatie op diverse manieren die zich niet laten beperken tot een traditionele management hiërarchie.