Samenwerking & Netwerkontwerp

Wil je snel gaan, ga dan alleen. Wil je ver geraken, ga dan samen.

Waarom samenwerken?

Onze visie

Trüvius gebruikt beproefde methoden zoals het teammodel van Lencioni en de volwassenheidsniveaus van Tuckman, om je teams nog beter te laten presteren.

Trüvius faciliteert je vergaderingen en maakt er een unieke, inspirerende en effectieve beleving van. Door middel van creatieve werkmethoden ontvangen en betrekken we zowel kleine als zeer grote groepen om tastbare, immateriële, collectieve en individuele resultaten te bereiken.

Jouw uitdaging, onze expertise

Faciliteren van (burger)participatieprocessen

Participatie is een belangrijke hefboom in het creëren van (publieke) toegevoegde waarde. Overheden, burgers, ondernemers, kennisinstellingen, het maatschappelijk middenveld, klanten, etc. geven mee vorm aan de samenleving, diensten of producten. We nemen de rol van regisseur, begeleider, projectleider, architect, procesbegeleider, coach of expert op ons.

Hosten van jouw vergaderingen of evenementen

Of het nu gaat om een bestuursvergadering, een belangrijke bijeenkomst met diverse stakeholders, een strategische workshop of een driedaags congres. Je wil je aanpak veranderen en het verschil maken. Wij maken het verschil met een kwalitatief concept, hosting en de facilitering op jouw initiatief.

Optimaliseren van je vergaderpraktijken

Er wordt wel eens gezegd dat "de beste vergadering geen vergadering is". Toch zijn vergaderingen belangrijk en worden ze dat ook elke dag meer. Wij zorgen voor vergaderingen die je mensen energie geven, die hen vooruit helpen, die heldere besluitvormingsprocessen hanteren en die steeds korter worden …

Ontwikkelen van je teams

‘Teams werken niet vanzelf’ tenzij je bereid bent te investeren in de ontwikkeling van het team. Wij coachen en trainen jouw teams en vergroten systematisch het ownership van teamleden om het teamwerk continu te stimuleren en te verbeteren.

Onze experten in Samenwerking

Picture of Lien Vossaert

Lien Vossaert

Picture of Lynn Vanleysen

Lynn Vanleysen

Picture of Jef Meeus

Jef Meeus

Gerelateerde onderwerpen

Persoonlijke Ontwikkeling

Vormgeven aan krachtige persoonlijke ontwikkelingstrajecten en interventies.

Organisatieontwikkeling

Structureren van jouw organisatie op diverse manieren die zich niet laten beperken tot een traditionele management hiërarchie.

Verandermanagement

Omgaan met en organiseren van verandering zijn essentiële competenties in elke organisatie. We willen allemaal verandering, maar niemand is bereid om te veranderen.