Onze expertise in Sociaal Kapitaal

Elke organisatie is maar zo goed als de mensen die er werken.

“Mensen zijn onze belangrijkste assets”. Het is misschien een cliché, maar er schuilt heel wat waarheid in. De competenties en motivaties van elke medewerker vormen namelijk belangrijke factoren voor het succes van een organisatie. Elke organisatie is maar zo goed als de mensen die er werken. We noemen dit het sociaal kapitaal. Door de maatschappelijke evolutie neemt het belang van sociaal kapitaal in organisaties almaar toe.

Laten we kennis maken.

Getuigenissen over onze expertise in Sociaal Kapitaal

Is jouw organisatie bezig met een van de volgende uitdagende vraagstellingen?

 • Hoe kan je een werkomgeving creëren waarin medewerkers zich goed voelen, voldoende uitgedaagd worden en hun talenten kunnen ontplooien?
 • Hoe kan je negatieve effecten (langdurige stress, absenteïsme, burn-out, etc.) van de steeds sneller veranderende maatschappij voorkomen?
 • Wat is de gewenste cultuur en hoe kan je die verankeren in jouw organisatie?
 • Welke organisatiestructuur creëert de gewenste flexibiliteit?
 • Hoe dienen leidinggevenden om te gaan met medewerkers?
 • Hoe kan je het engagement van jouw medewerkers verhogen?
 • Hoe kunnen medewerkers gestimuleerd worden om beter samen te werken en te communiceren met elkaar?
 • Hoe kan kennisdeling in de organisatie bevorderd worden?

Wij helpen je bij de menselijke uitdagingen in jouw organisatie en de verhoging van jouw sociaal kapitaal.

Medewerkersengagement

Hoe verhoog je het engagement van je medewerkers?

 • Weten wat er leeft bij de medewerkers 
 • Stimuleren van leidinggevenden om zichtbaar en aanwezig te zijn 
 • Monitoren en actie ondernemen wanneer nodig 

Leiderschap

Hoe kunnen leidinggevenden bijdragen aan het sociaal kapitaal van de organisatie?

 • Uitdragen van een eigen leiderschapsstijl 
 • Aanbieden van ondersteuning op maat voor leidinggevenden 
 • Samenbrengen van leidinggevenden in een lerend netwerk

Communicatie

Hoe kan het verbeteren van communicatie de organisatie succesvol maken?

 • Beschikbaar maken van alle informatie
 • Inzetten op visualiseren 
 • Beseffen dat goede communicatie tweerichtingsverkeer is

Cultuur en waarden

Hoe veranker je duurzame resultaten in de cultuur en het gedrag van de medewerkers?

 • Bepalen van de gewenste cultuur
 • Ontdekken welke waarden belangrijk zijn in jouw organisatie
 • Vertalen van deze waarden naar ideaal gedrag
 • Zichtbaar maken van de waarden en het ideaal gedrag concreet in jouw organisatie

Organisatiemodel, rollen & verantwoordelijkheden

Hoe speel je gemakkelijker in op veranderingen?

 • Toepassen van een flexibele organisatiestructuur
 • Vastleggen van rollen en verantwoordelijkheden
 • Decentraliseren van bevoegdheden zodat medewerkers meer verantwoordelijkheid krijgen
 • Werken met efficiënte beslissingsprocessen en overlegstructuren

Kennisdeling

Hoe zet je als organisatie in op kennismanagement en kennisdeling?

 • Creëren van een context die kennisdeling faciliteert
 • Inzicht geven aan medewerkers in het belang van kennisdeling 
 • Investeren in een governance die structurele kennisdeling bevordert

Samenwerking

Op welke manier kunnen teams het sociaal kapitaal verhogen?

 • Geven van een eigen identiteit aan teams 
 • Mogelijk maken dat teams zelf bepalen welke doelen ze nastreven 
 • Creëren van een context die optimale samenwerking stimuleert 

Coaching

Hoe stimuleer je zelfreflectie en zelfsturend vermogen van medewerkers?

 • Investeren in coaching 
 • Werken met een persoonlijkontwikkelingsplan 
 • Ontwikkelen van  coachende vaardigheden bij alle medewerkers

Ontdek Trüvius

Möbius wil een maatschappelijk positieve impact creëren door uitzonderlijke mensen en organisaties samen te brengen en zo uitzonderlijke resultaten neer te zetten.

Om dit nog beter te kunnen realiseren, bundelt Möbius haar mensengerelateerde praktijk, kennis en netwerk in één gericht merk ‘Trüvius’. Wil je mensen ontwikkelen, samenwerking stimuleren, jouw organisatie innovatief en wendbaar structureren of vlot en doelmatig met verandering omgaan? Wil je met jouw organisatie bouwen aan een mensvriendelijke werkplek en het verschil maken?

Experts in Sociaal Kapitaal

Kim Oostvogels
Steven Bauwens
Laura Vanhee