Innovatieve organisaties creëren de context waarin mensen vlot samenwerken. There is no free lunch. Samenwerken in een team is geen vanzelfsprekendheid. De wetenschap is helder: teams ontwikkelen vergt de juiste omkadering en focus.

Misschien wilt u uw directieteam inspireren? Een succesvolle teambijeenkomst of seminarie realiseren? De diversiteit van verschillende stakeholders inzetten?

Het geheel is meer
dan de som der delen.

Onze visie

Trüvius hanteert beproefde recepten om performante teams uit te bouwen. We werken o.a. volgens het teammodel van Lencioni en de maturiteitsniveaus van Tuckman om uw teams nog performanter te maken.

Trüvius faciliteert uw bijeenkomst en maakt er een bijzondere, inspirerende en doeltreffende ervaring van. Via creatieve werkvormen gaan we met kleine en hele grote groepen aan de slag om tastbare, niet-tastbare, collectieve en individuele resultaten neer te zetten.

Onze diensten

Ontwikkelen van uw teams

Samenwerken in teams kan u beter niet doen, tenzij u bereid bent te investeren in de ontwikkeling van het team. We coachen en trainen uw teams en verhogen stelselmatig het eigenaarschap van de teamleden om de teamwerking continu te stimuleren en te verbeteren.

Optimaliseren van uw overlegcultuur

De beste vergadering is geen vergadering wordt soms gezegd. En toch is overleg belangrijk. Het wordt steeds belangrijker.

Hosten van uw bijeenkomsten & events

Of het nu gaat over een directieoverleg, een belangrijke samenkomst met verschillende belanghebbenden, een strategische workshop of een driedaagse conferentie.

Faciliteren van
(burger-)participatietrajecten

Participatie is een belangrijke hefboom bij de creatie van (publieke) meerwaarde.