Federale (en Europese) Overheid

Al meer dan 25 jaar partner van federale en Europese overheidsorganisaties. Samen bouwen we aan een betere wereld.

Industry_Federale overheid-1

Zorgen voor blijvende impact

In een snel veranderende wereld worden we uitgedaagd om anders samen te leven, anders te denken, anders te werken en moeten we onszelf steeds opnieuw uitvinden. Samen met onze klanten bouwen we aan een wendbare overheid die de uitdagingen van de toekomst aan kan.

Ons werk strekt zich uit over verschillende topics: van operationele uitdagingen en organisatiedesign tot strategie en beleid.

We werken end-to-end en zorgen zo voor blijvende impact. Samen creëren we tastbare resultaten die positief bijdragen aan onze maatschappij.

Jouw uitdagingen, onze expertise

Uw beleid

Hoe moet een nieuw beleid worden ontwikkeld, uitgevoerd en gecontroleerd? Möbius ondersteunt je in de verschillende stappen: formulering van jouw visie en nieuwe doelstellingen in overleg of co-creatie met de belanghebbenden, ondersteuning bij de uitvoering en evaluatie van de indicatoren

Uw dienstverlening

Hoe een kwaliteitsvolle dienstverlening organiseren voor burgers? Hoe ervoor zorgen dat de overheid er is voor iedereen? Möbius ontwikkelt dienstverleningsconcepten, customer journeys en surveys om de noden van de burgers te matchen met jouw dienstverlening.

Uw organisatie

Fusie van organisaties, nieuwe samenwerkingsverbanden, nieuwe organisatiestructuur of herontwerp van processen?
Möbius heeft ervaring in alle facetten van veranderingsmanagement, procesoptimalisatie, personeelsplanning en organisatiedesign.

Onze Federale (en Europese) overheidsexperten

Picture of Jan Bellaert

Jan Bellaert

Picture of Laura Vanhee

Laura Vanhee

Contacteer onze experten

Wij helpen je om de meest dringende business uitdagingen aan te pakken met onze flexibele aanpak. Onze consultants richten zich op impact en maximale efficiëntie in co-creatie met jou.

Verwante sectoren

Lokale Overheden

Al meer dan 25 jaar partner van lokale besturen. Samen bouwen we aan een betere wereld voor uw burgers.

Regionale Overheden

Al meer dan 25 jaar partner van de Vlaamse overheid voor het creëren van publieke meerwaarde

Gezondheidsbeleid

We voorzien begeleiding bij het ontwikkelen, operationaliseren en monitoren van beleid, bij het definiëren van strategie en bij organisatiesturing via een gepaste organisatievorm.