Business consulting
Grondig anders

We hebben expertise in verschillende sectoren

Kies de jouwe en ontdek onze diensten op maat

We zijn actief op beleidsniveau, in ziekenhuizen, in de eerstelijnszorg, de farmaceutische en medisch-technische sector. Onze expertise is gebundeld in volgende pijlers:

LAAT COVID-19 UW BUSINESS NIET BEPALEN

Laten we samen deze crisis hacken!

Wij werken grondig anders
naar duurzame oplossingen

Möbius Business Redesign - Analyse

ANALYSE

Möbius Business Redesign - Cocreatie

COCREATIE

Möbius Business Redesign - Implementatie

IMPLEMENTATIE

Schouder-aan-schouder

We staan schouder aan schouder, met onze collega’s en onze klanten. We creëren samen oplossingen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. We zijn fan van talent en stimuleren individuele competenties in performante teams.

Durf

We brengen innovatie en extra creativiteit in alles wat we doen. We stellen evidenties in vraag. We applaudisseren voor initiatief op elk niveau en we verwachten dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt. Meer nog, we stimuleren het ook.

Gedreven

We gaan met passie elke uitdaging aan. We zetten resoluut theorie om in praktijk, woorden in daden. Testen, aanpassen en versterkt verdergaan, gedreven om vooruitgang te boeken. Nooit opgeven voor we slagen in ons opzet.

Raak

We maken de uitdagingen van onze klanten de onze. We willen waardevolle resultaten neerzetten met impact. We verdiepen ons tot de kern van de uitdaging, reageren oplossingsgericht en houden altijd het doel voor ogen.

Dankzij de projectmatige aanpak en het participatief traject hebben we onze toekomstvisie kunnen omzetten in een gedragen visietekst en business case tool.
— Zorgnet-Icuro
De aanpak van Möbius heeft geleid tot een organisatievoorstel dat realistisch en haalbaar is en waarvoor draagvlak aanwezig is bij de medewerkers. Flexibiliteit in inrichting en uitvoering van de werkzaamheden wordt vergroot door meer interne mobiliteit en gemeenschappelijke prioritering”.
— Gemeente Nijmegen
Möbius maakte een duidelijk projectplan op met een afgebakende timing. Zowel inhoudelijk als op het vlak van stiptheid was de begeleiding top.
— Stad Roeselare
Möbius beschikte over de vereiste competenties en de samenwerking werd als zeer aangenaam ervaren!
— Koningin Elisabeth Instituut (KEI)
Een schitterend participatief parcours dat resulteerde in het beoogde resultaat: een sterk gedragen visie met bijhorende strategische doelstellingen en een model voor een nieuwe ondersteunende organisatiestructuur.
— Agentschap Zorg & Gezondheid

Laten we kennis maken en het over jouw uitdagingen hebben