Business consulting
Grondig anders

We hebben expertise in verschillende sectoren

Kies de jouwe en ontdek onze diensten op maat

We hebben expertise in zowel productie-, en distributiebedrijven als dienstverlenende organisaties binnen de private sector. We bieden expertise aan in:
We zijn actief op beleidsniveau, in ziekenhuizen, in de eerstelijnszorg, de farmaceutische en medisch-technische sector. Onze expertise is gebundeld in 5 pijlers:

LAAT COVID-19 UW BUSINESS NIET BEPALEN

Laten we samen deze crisis hacken!

Wij werken grondig anders
naar duurzame oplossingen

ANALYSE

COCREATIE

IMPLEMENTATIE

Schouder-aan-schouder

We staan schouder aan schouder, met onze collega’s en onze klanten. We creëren samen oplossingen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. We zijn fan van talent en stimuleren individuele competenties in performante teams.

Durf

We brengen innovatie en extra creativiteit in alles wat we doen. We stellen evidenties in vraag. We applaudisseren voor initiatief op elk niveau en we verwachten dat iedereen verantwoordelijkheid opneemt. Meer nog, we stimuleren het ook.

Gedreven

We gaan met passie elke uitdaging aan. We zetten resoluut theorie om in praktijk, woorden in daden. Testen, aanpassen en versterkt verdergaan, gedreven om vooruitgang te boeken. Nooit opgeven voor we slagen in ons opzet.

Raak

We maken de uitdagingen van onze klanten de onze. We willen waardevolle resultaten neerzetten met impact. We verdiepen ons tot de kern van de uitdaging, reageren oplossingsgericht en houden altijd het doel voor ogen.

Een schitterend participatief parcours dat resulteerde in het beoogde resultaat: een sterk gedragen visie met bijhorende strategische doelstellingen en een model voor een nieuwe ondersteunende organisatiestructuur.
— Agentschap Zorg & Gezondheid
Ik geniet echt van de aanpak van Möbius. Ze zorgen ervoor dat het echt tot leven komt in de organisatie.
— Gemeente Tholen
De aanpak van Möbius heeft geleid tot een organisatievoorstel dat realistisch en haalbaar is en waarvoor draagvlak aanwezig is bij de medewerkers. Flexibiliteit in inrichting en uitvoering van de werkzaamheden wordt vergroot door meer interne mobiliteit en gemeenschappelijke prioritering”.
— Gemeente Nijmegen
Dankzij de projectmatige aanpak en het participatief traject hebben we onze toekomstvisie kunnen omzetten in een gedragen visietekst en business case tool.
— Zorgnet-Icuro
Möbius maakte een duidelijk projectplan op met een afgebakende timing. Zowel inhoudelijk als op het vlak van stiptheid was de begeleiding top.
— Stad Roeselare

Laten we kennis maken en het over jouw uitdagingen hebben