Kostenbeheersing

De kosten en opbrengsten van de zorg zijn vaak sterk verspreid waardoor ziekenhuizen een zeer gefragmenteerd zicht hebben op de kosten en opbrengsten van de geleverde zorg. Hierdoor is het heel moeilijk om, op het niveau van een diagnose of een activiteit, een inzicht te verkrijgen in de winstgevendheid en de verbeteropportuniteiten.

Expertise_cost management-750

Economische evaluatie van de gezondheid

Het Value4Health dashboard vormt een stevige basis voor elke gezondheidseconomische evaluatie. Het berekent de kost van een zorgpad bij een normale werking waardoor de nulhypothese vastligt. Daarna kan er onderzocht worden wat de impact is van de nieuwe technologie, geneesmiddel of interventie op  de kosten en gezondheidseffecten.

Möbius is de bruggenbouwer tussen de farmaceutische sector en het ziekenhuis:

  1. Möbius biedt ziekenhuizen inzicht in kosten van zorgpaden en levert hiervoor een intuïtief dashboard op: Het Value4Health dashboard.
  2. In samenspraak met het ziekenhuis kan een gezondheidseconomische evaluatie van een nieuwe technologie, geneesmiddel of interventie uitgevoerd worden
  3. Het Value4Health dashboard kan vervolgens door het ziekenhuis gebruikt worden om andere kostenstudies uit te voeren

Onze experten in kostenbeheersing

Picture of Sarah Misplon

Sarah Misplon

Picture of Mathieu Dierick

Mathieu Dierick

Picture of Siel Van Renterghem

Siel Van Renterghem

Picture of Gert-Jan Dossche

Gert-Jan Dossche

Picture of Désirée Vandenberghe

Désirée Vandenberghe

Contacteer onze experten

Wij helpen de meest dringende zakelijke behoeften en uitdagingen aan te pakken. Onze consultants richten zich op directe impact en maximale efficiëntie.

Gerelateerde expertises

Capaciteitsmanagement

Integraal aanpakken van capaciteitsvraagstukken (personeel, bedden, consultatie, spoed, operatiekwartier, …) van een ziekenhuis(netwerk) als hefboom om kosten en werkdruk te beheersen.

Ziekenhuisnetwerken Consulting

Uitbouwen en vormgeven van duurzame netwerkstructuren over de muren van ziekenhuizen heen met behulp van duidelijke strategieën, eenduidige governance, onderbouwde samenwerkingsmodel, berekende business cases, ….