Capaciteitsmanagement

Möbius introduceert geïntegreerde capaciteitsplanning zodat de capaciteit in de hele zorgketen wordt geoptimaliseerd.

Netwerk van artsen-703887-edited

Wat is capaciteitsmanagement?

Capaciteitsmanagement richt zich op het optimaliseren van de beschikbare middelen in de zorgketen om zo efficiëntie en patiëntentevredenheid te verhogen. Möbius zet geïntegreerde capaciteitsplanning in, waarbij data-analyse en simulatie worden gebruikt om verschillende zorgprocessen—zoals consultatieplanning, operatieplanning, beddenplanning en personeelsplanning—op elkaar af te stemmen. Dit zorgt ervoor dat bestaande capaciteiten optimaal worden benut en dat de zorginstelling flexibel kan reageren op veranderende behoeften.

Uitdagingen in capaciteitsbeheer

Gezien de arbeidsmarktschaarste, netwerksamenwerkingen, en toenemende patiëntverwachtingen is diepgaand inzicht in de beschikbare capaciteiten—zoals bedden, personeel en ziekenhuisinfrastructuur (OK, poli, CSA, spoed)—essentieel.

Rol van integraal capaciteitsmanagement (ICM)

ICM integreert de planning van consultaties, operaties, bedden en personeel tot een samenhangend geheel. Dit zorgt voor een optimale benutting van alle beschikbare middelen, verbetert de efficiëntie en verhoogt de patiënttevredenheid.

Voordelen van scenarioanalyse

ICM maakt gebruik van scenarioanalyse om proactief te plannen en snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit waarborgt een constante afstemming van de personeelsinzet op patiëntenbehoeften, wat resulteert in een flexibele en responsieve zorgaanbieding.

Jouw uitdaging, onze expertise

Expertise_capacity management_polikliniek

Polikliniek

Möbius ondersteunt bij het bepalen van de noodzakelijke capaciteit. Er wordt niet alleen rekening gehouden met de huidige behoeften en de voorspelde noden in de toekomst, maar ook met de financiële impact van de huidige manier van werken. De aansturingsstructuur wordt afgestemd op de personeelsorganisatie, de behandelkamers worden efficiënt ingezet, de wachttijden worden tot een minimum gereduceerd, en er kan snel geschakeld worden bij veranderingen om zo de mogelijks negatieve impact op de werking te minimaliseren.

Expertise_capacity management_beddenhuis

Beddenhuis

Möbius ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de huidige bedbezetting en de benodigde capaciteit in de toekomst door middel van scenario-analyses. De gemiddelde ligduur wordt geoptimaliseerd en gestabiliseerd met behoud van de kwaliteit en patiëntentevredenheid zodat de voorspelbaarheid van de beddenbehoeften verhoogt. Danzij het verbeteren van samenwerking tussen afdelingen of dankzij kleine ingrepen zoals het implementeren van een ontslag- en of opnamelounge, wordt het ontslag- en opnamemanagement verbeterd.

Expertise_capacity management_OK

Operatiekwartier

Möbius optimaliseert de huidige OK-werking door vijf factoren te evalueren: de aansturing, de bezetting, de personeelsinzet, de materialenstromen en de ervaring van de patient.  Rekening houdende met de strategie van het ziekenhuis en de capaciteit van de poli, de PAAZ en het beddenhuis, wordt de OK-capaciteit bijgestuurd zodat uw OK’s efficiënt worden gebruikt en wachtlijsten weggewerkt kunnen worden.

Expertise_capacity management_spoedgevallen

Spoedgevallen

Möbius optimaliseert de werking van de spoedgevallen door de organisatie van de dienst via verschillende invalshoeken te benaderen. Aan de hand van een tool worden 8 assen in kaart gebracht die de performantie van de spoedgevallendienst beïnvloeden. Met het oog op het verbeteren van de patiëntenflow, de patiëntveiligheid en de patiënttevredenheid worden aanbevelingen gemaakt op verschillende niveaus (samenwerking met stakeholders, bijsturing van processen, opleiding van medewerkers, governance structuur, …).

Expertise_capacity management_personeel

Personeel

Möbius ondersteunt bij het beheersbaar maken van de werkdruk door de personeelsbezetting af te stemmen op de behoeften. De huidige personeelsinzet wordt geanalyseerd en geoptimaliseerd, rekening houdende met de visie op samenwerking tussen afdelingen zodat piekmomenten beter worden opgevangen en flexibiliteit kan worden ingebouwd.

Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de draagkracht van de medewerkers door snel, gericht en periodiek inzicht te verkrijgen in de tevredenheid van de medewerkers. We voorzien ook coaching rond leiderschap op de werkvloer.

Onze experten in capaciteitsmanagement

Picture of Thomas Haspeslagh

Thomas Haspeslagh

Picture of Peter Willen

Peter Willen

Picture of Tessa De Backer

Tessa De Backer

Picture of Benjamin Lelubre

Benjamin Lelubre

Picture of Siel Van Renterghem

Siel Van Renterghem

Picture of Evi Weymaere

Evi Weymaere

Picture of Astrid Poulissen

Astrid Poulissen

Gerelateerde expertises

Kostenbeheersing

Invoeren van kostenbeheersing op verschillende niveaus (patiëntenpad, dienst, organisatie, netwerk, …) als manier om de tsunami aan uitdagingen het hoofd te bieden en als belangrijke ‘enabler’ van innovatie.

Zorglogistiek

Organiseren van een optimale logistiek in ziekenhuizen en verbeteren van samenwerking met de ondersteunende diensten (CSA, apotheek, labo, keuken, …).