Capaciteitsmanagement

Möbius introduceert geïntegreerde capaciteitsplanning zodat de capaciteit in de hele zorgketen wordt geoptimaliseerd.

Netwerk van artsen-703887-edited

Optimale capaciteitsplanning doorheen de zorgketen​

De capaciteit van bedden, personeel en andere schaarse ziekenhuisinfrastructuur (OK, poli, CSA, spoed) vragen gezien de schaarste op de arbeidsmarkt, de nakende netwerksamenwerkingen en de stijging van de verwachtingen van de patiënt, meer dan ooit inzicht in de huidige situatie.

Door data te analyseren, te simuleren en te optimaliseren stemmen we de consultatieplanning, de operatieplanning, de beddenplanning en de personeelsplanning optimaal op elkaar af, zodat de bestaande capaciteit optimaal wordt benut. De mogelijkheid tot het simuleren van scenario’s, zorgt ervoor dat er snel geschakeld kan worden indien nodig zodat de personeelsinzet afgestemd is op de behoeften.

Jouw uitdaging, onze expertise

Onze experten in capaciteitsmanagement

Picture of Mathieu Dierick

Mathieu Dierick

Picture of Sarah Misplon

Sarah Misplon

Picture of Benjamin Lelubre

Benjamin Lelubre

Picture of Peter Willen

Peter Willen

Picture of Esther Chevalier

Esther Chevalier

Picture of Tessa De Backer

Tessa De Backer

Picture of Siel Van Renterghem

Siel Van Renterghem

Picture of Désirée Vandenberghe

Désirée Vandenberghe

Gerelateerde expertises

Kostenbeheersing

Invoeren van kostenbeheersing op verschillende niveaus (patiëntenpad, dienst, organisatie, netwerk, …) als manier om de tsunami aan uitdagingen het hoofd te bieden en als belangrijke ‘enabler’ van innovatie.

Zorglogistiek

Organiseren van een optimale logistiek in ziekenhuizen en verbeteren van samenwerking met de ondersteunende diensten (CSA, apotheek, labo, keuken, …).