Onze expertise in Operational Excellence

Verhoog de effectiviteit van jouw organisatie en stimuleer continue verbetering.

Operational Excellence streeft naar het continu verhogen van het vermogen van de organisatie. Dit om waarde te creëren op een betrouwbare, consequente en efficiënte manier. Operational Excellence ontwikkelt een sterke cultuur van permanente verbetering, innovatie en streven naar perfectie. Het ontwikkelt leiderschap in de hele organisatie en mobiliseert dit integraal in het realiseren van de strategie.

Laten we kennis maken

Lees onze cases in Operational Excellence

Lees onze inzichten in Operational Excellence

Wij verbeteren de effectiviteit van jouw organisatie en stimuleren continue verbetering.

Leiderschap & Cultuur

 • Integreren van Operational Excellence in de managementprocessen van aansturing tot uitvoering en verbetering. 
 • Verankeren van Operational Excellence als motor van continu verbeteren en cultuurverandering.

Waardestromen

 • Verduidelijken hoe je meerwaarde creëert voor de klant. 
 • Identificeren van bottlenecks en verspilling; verbeteren van doorlooptijden en prestaties; verhogen van flexibiliteit en responsiviteit.
 • Gebruiken van BPM, VSM, etc.

Teamwerk & zelfsturing

 • Vormen van teams als eenheden voor het uitvoeren van het werk.
 • Verhogen van doeltreffendheid in uitvoeren en in verbeteren.
 • Geven van kennis, middelen en vaardigheden om teams te laten opereren als zelfsturende eenheden.

Strategic Workforce Planning

 • Optimaliseren van het personeelsbestand met een geavanceerd planningsproces, gebaseerd op metingen van de werklast en de werkdruk. 
 • Verzekeren van een efficiënt en duurzaamgebruik van jouw middelen

Project- en Veranderings- Management

 • Identificeren en definiëren van projecten voor het realiseren van doorbraken. Realiseren van resultaten op een doeltreffende manier. 
 • Creëren van permanente verandering in de werking en in de cultuur van de hele organisatie. 

Continu Verbeteren

 • Identificeren van problemen op alle niveaus, in alle processen.
 • Aanpakken van problemen met permanente of tijdelijke teams.
 • Verbeteren van de taak van iedereen, elke dag. 
 • Gebruiken van Lean.

Experts in Operational Excellence

Luc Baetens
Leon van der Loo
Frédéric Loose
Frédéric Loose
Jasmine De Coninck
Jasmine De Coninck
Jan Bellaert
Peter De Clerck
Gert Billen
Gert Billen