Optimalisatie van de capaciteit doorheen de volledige zorgketen in de gezondheidszorg

Binnen de gezondheidszorg wordt het hoogste niveau van werkstress gerapporteerd bij verpleegkundigen. Uit onderzoek blijkt dat de werkstress verminderd kan worden door beter om te gaan met onnodige variabiliteit. 

Het managen van de beschikbare capaciteit en het verbeteren van de patiëntenstroom zijn doeltreffende strategieën om de patiëntenzorg, de kwaliteit en de veiligheid te verbeteren

Hoewel uit onderzoek blijkt dat de variabiliteit in werkbelasting in de zorg over het algemeen vrij voorspelbaar is, zetten ziekenhuizen nog steeds te weinig in op het reduceren van die variabiliteit. 

Door de capaciteit van uw ziekenhuis in kaart te brengen en te optimaliseren, kunt u meer doen met dezelfde middelen, of hetzelfde doen met minder. 

Geïntegreerde capaciteitsplanning biedt kansen in het kader van netwerkopbouw door het identificeren van schaalvoordelen en het vinden van gebieden waarbij complementariteit mogelijk is. 

We ontwikkelden 3 tools om de capaciteit binnen het ziekenhuis te optimaliseren. 

Monitor en optimaliseer de capaciteit van uw OK 

Krijg inzicht in de bezettingsgraad van uw operatiekwartier met onze dynamische tool. Vind verbetermogelijkheden en ontdek waar u al uitblinkt. Analyseer de bezetting van uw operatiekwartier per operatiezaal, specialisme of tijdsperiode. Vergelijk uw OK capaciteitsprestaties met andere ziekenhuizen en leer van de besten.

Optimaliseer de verblijfsduur van patiënten en verhoog de voorspelbaarheid. 

Visualiseer uw prestaties op het gebied van ligduur, volg de evoluties in de tijd en maak waar noodzakelijk een uitsplitsing per specialisme, per afdeling of per arts. Neem beslissingen op basis van de gegevens om de ligduur van patiënten te verkorten en te stabiliseren. Communiceer gemakkelijk de bevindingen over de verblijfsduur met de betrokkenen. 

Voorspel de vraag en capaciteit van uw polikliniek 

Krijg inzicht in de historische gegevens van uw polikliniek om zowel de planning als de capaciteit te verbeteren. Voorspel de vraag van patiënten, identificeer patronen en vlak pieken in de vraag af door proactief te handelen. Leer hoe u kan ingrijpen om de planning van afspraken en spreekuren te optimaliseren en wachttijden voor patiënten te verminderen. Gebruik de gegevens bovendien om te bepalen wat het ideale aantal spreekkamers en artsen in uw polikliniek is.

20+ jaar’ ervaring in healthcare

Met meer dan 20 jaar healthcare ervaring kent Möbius de healthcare sector vanbinnen en vanbuiten.

Based on insights from the OR dashboard, we had been able to increase the average OR utilization rate from 66% to 90%, with the same staff levels. In addition, variability in OR utilization has been decreased, leading to more stability in the OR and increased staff satisfaction.

Belgian Hospital Director

BLOG

Artikel
Hoe goed is de bezetting van de polikliniek? Wat zijn de wachttijden voor patiënten? Hoe ervaren patiënten de organisatie van de poli?… Allemaal vragen waar heel veel ziekenhuizen het antwoord…
Artikel
Focus op het identificeren van verbeteropportuniteiten op vlak van bezetting.
Artikel
De verblijfsduur analyseren kan helpen om het patiëntvolume te verhogen, en een voorspelbaardere personeelsbezetting en efficiëntere planning mogelijk te maken.

Heeft u momenteel andere noden, bespreek ze met onze experten.

Zo ontwikkelden we een tool om de impact van de uitgestelde ingrepen op de OK-planning en het beddenhuis te simuleren.